Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Meeluisteren naar de diensten in de Vredebergkerk  kan via deze knop

Luisteren.


Vredebergkerk
Zondag  17 juni 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds. O. v.d. Veen    
Muzikale medewerking: Projectkoor, trompettist en organist H. Gerritsen

Liturgie


De collectebestemmingen.

Oude Kerkgeen dienst


Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Beeldverslag "Overstapdienst"

Zeven tieners maken de overstap van kindernevendienst naar de tienersgespreksgroep. Mooie verhalen en beelden doen verslag van deze dienst op 3 juni j.l. Bent u benieuwd, lees en bekijk het beeldverslag.

  Een goed gesprek bij de kapper

Gemeenteleden delen ervaringen over alledaagse gesprekken. Hoe vragen soms tot een goed gesprek leiden. Bent u benieuwd, lees dan hun verslag.

Een feestelijk gebeuren

De Pinkstermanifestatie op het plein voor de Bernulphuskerk is een feestelijk en vrolijk gebeuren. Tientallen mensen zingen mee, luisteren naar het blazers-ensemble en de meditatie. Een lange stoet mensen loopt de kerk in om een Pinksterkaarsvlam mee terug te nemen.
Er is koffie en thee en ruimte om elkaar te ontmoeten.  
                         

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site