Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.


Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en/of de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgieën van de diensten:


Vredebergkerk 
Zondag 24 september 10.00 uur
Oecumenische Vredesdienst
 

Ook de collectebestemmingen kunt u lezen.


Overige diensten
Zondag 24 september geen dienst in de Oude Kerk

Zondag 24 september geen dienst in de Open Hof KerkPreken
En veel preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Vredesdienst

Zondag 24 september om 10.00 in de Vredebergkerk een Vredesdienst georganiseerd door de Raad van Kerken. Thema "De kracht van de verbeelding". Medewerking van het Tooropkoor. Voor de basisschoolkinderen is er een eigen kinderdienst en er is oppas voor de allerkleinsten.
Voor meer informat
ie, lees de bijlage

Thee met Thema

Zondag 24 september welkom in de Vredebergkerk voor het thema "Kwaliteit van leven". Angeline van Doveren zal dit thema inleiding. De deuren zijn om 15.30 uur open en het officiële programma begint om 16.00 uur.
Voor meer informatie, lees de toelichting.


Startzondag


Op de startzondag 10 september zijn veel kinderen, jongeren en ouderen aanwezig in de Vredebergkerk. Wilt u terugkijken of iets proeven van deze dag, lees en bekijk het beeldverslag.
 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site