Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Wekelijks informeren wij u over de diensten, de liturgie en de afkondigingen.
Verder informeren we u over belangrijke bijeenkomsten en interessant nieuws.

 

Grote stembeurt kerkorgel Vredebergkerk

 

 

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en/of de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgieën van de diensten:


Vredebergkerk
Zondag 20 augustus 10.00 uur
mevr. Joanne Vrijhof.
 

Hier kunt u de liturgie van de
Vredebergkerk volgen


Ook de collectebestemmingen kunt u lezen.


Overige diensten
Zondag 20 augustus geen dienst in de Oude Kerk

Zondag 20 augustus geen dienst in de Open Hof Kerk
te Wolfheze


Preken
En veel preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Grote stembeurt orgel Vredebergkerk

Twee dagen lang is een medewerker van orgelbouwer Flentrop uit Zaandam aan het werk om alle registers weer harmonieus op elkaar af te stemmen. Jaap Hagen en Henk Gerritsen werken mee om de ruim 1800 pijpen en pijpjes na te lopen. Een grote onderhoudsbeurt kun je het noemen. Hopelijk horen de kerkgangers de komende zondagen dat het orgel weer een zuiver klankbeeld heeft.

Vakantiegroeten schrijven


Op vakantie gaan is niet voor iedereen mogelijk. Daarom wordt u uitgenodigd vakantiegroeten te sturen naar “gedwongen” thuisblijvers. Of een vakantiegroet te schrijven voor iemand die een extra steuntje in de rug goed kan gebruiken. Meestal zijn de ontvangers blij en verrast met zo’n groet. Juist in de zomerweken kunnen deze mensen zich extra alleen voelen. Iemand reageerde naar aanleiding van zo’n vakantiegroet met “Wat mooi dat jullie aan mij gedacht hebben”. Een vakantiegroet doet mensen goed.
Wilt u ook vakantiegroeten schrijven, kijk om u heen en dan komt u vast mensen op het spoor die zo’n groet erg op prijs zullen stellen.
Ook kunt u de pastorale medewerkers om namen vragen.

Ook in de zomer elke zondag kindernevendienst

Bent u op vakantie in Oosterbeek of omgeving, wees welkom in de morgendiensten in de Vredebergkerk.
Er is ook tijdens de zomervakantie elke zondag oppas voor de kleinsten en voor kinderen in de basis-schoolleeftijd kindernevendienst.
Hebt u vragen, bij binnenkomst in de hal staan gastvrouwen/heren die u de weg kunnen wijzen.

Armoede gaat niet op vakantie

De Voedselbank blijft open omdat armoede niet op vakantie gaat.
Voor veel mensen, die bij de voedselbank komen, is op vakantie gaan niet mogelijk. Een deel van hen heeft het, door welke oorzaken dan ook, zo moeilijk dat ze blij zijn dat er een voedselbank is. En u begrijpt dat met name een organisatie als de voedselbank niet zegt: wij zijn wegens vakantie gesloten.
Ook in de zomer elke zondag kindernevendienst
Bent u op vakantie in Oosterbeek of omgeving, wees welkom in de morgendiensten in de Vredebergkerk.
Er is ook tijdens de zomervakantie elke zondag oppas voor de kleinsten en voor kinderen in de basisschoolleeftijd kindernevendienst.
Hebt u vragen, bij binnenkomst in de hal staan gastvrouwen/heren die u de weg kunnen wijzen.
In de Vredebergkerk worden elke week 10 tot 15 voedselpakketten uitgereikt.
Wilt u meer weten, lees het hele artikel.


Verstilling in de Oude Kerk

Op 30 augustus bent u van 20.30 - 21.30 uur welkom in de Oude Kerk voor Verstilling.
De organisatoren schrijven “Heb je behoefte om af en toe een pauze te nemen?  In de Oude Kerk zijn we dit uur aanwezig  met een milde open aandacht. De plaats, de stilte, de muziek, de tekst en het lied vallen samen. En jij hoeft niets te doen”.
Het is de laatste in een serie van drie avonden.
Voor meer informatie, lees de flyer.

Zondag 10 september Startzondag in de Vredenbergkerk
Op zondag 10 september wordt er, na een aantal rustige zomerweken, een gezamenlijk nieuwe start gemaakt.
Het thema van de startzondag is "Ik moet bij jou zijn".
Na de morgendienst zullen er verschillende activiteiten zijn en we sluiten af met een gezamenlijke lunch. Meer informatie volgt later.


Waarderende communicatie


Twee avonden in gesprek met gemeenteleden die allemaal iets met communicatie hebben of doen. Samen gaan ze op zoek naar dat wat goed werkt en ze ontdekken drie aspecten, drie parels of ook wel drie bloeibevorderende factoren. Drie parels die zij voor de toekomst van communicatie belangrijk vinden.
Wilt u weten en zien wat het resultaat is, lees dan het verslag. Hebt u interesse om mee te doen, neem dan contact met ons op.
Hannie Luiten, tel. 026-7370475 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site