Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.Meedoen aan het Paasontbijt, lees de info in de rechter nieuwskolom

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Meeluisteren naar de diensten  kan via www.kerkomroep.nl


Vredebergkerk

Zondag 18 maart 2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger:    ds. Oebele van der Veen
Ouderling:    Joop Kruithof
Diaken:        Jantien Ruisch
Organist    Ton Hendriksen


Liturgie

De collectebestemmingen.

Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Vespers in De Oude Kerk18 en 25 maart zijn er om 19.00 uur de laatste twee vespers in de Oude Kerk, als voorbereiding op weg naar Pasen. Ze worden georganiseerd door de Raad van Kerken en prachtige "druksels" van Werkman verbeelden het thema van de desbetreffende vesper. Een moment van verstilling, teksten en muziek. U bent van harte welkom.

Amnesty Filmavond 20 maart


Amnesty nodigt u uit voor de film "Dheepan",
Voor meer informatie lees de bijlage.

Gesprekken “Onderweg in de veertigdagentijd”
   
                                      
Deze weken zijn er in verschillende huiskamers  gesprekken over de veertigdagentijd. Wat doen we met deze periode en welke betekenis kan het hebben. In kleine groepjes en met begeleiding van één van de predikanten vinden deze gesprekken plaats, gewoon bij mensen thuis.
Lees de bijlage over inhoud en opzet van deze bijeenkomsten. Hebt u zich niet opgegeven, maar hebt u alsnog interesse, laat het ons weten.

Vredebergkerk heeft zonnepanelen


Lees het bericht in Hoog en Laag.

Ik zorg voor jou - Elke zondag komt er een plaatje bij


 


Met kinderen op weg naar Pasen en elke week komt er uit het zorgkoffertje een voorwerp dat met zorgen te maken heeft. Bent u nieuwsgierig, in de zondagmorgendienst in de Vredebergkerk kunt u het zien en horen. Lees de extra informatie.

Thee met Thema op 25 maart 2018 met Dr. Anton van Hooff:
 
De antieke wereld en de opkomst van het christendom
In een beeldverhaal wordt de opkomst van het christendom in de bedding van de antieke wereld geplaatst. Christenen ontkenden met hun ene God dat de wereld vol bovennatuurlijke machten was. Het onbegrip dat de Romeinse wereld voelde voor mensen die vanwege hun geloof hun leven gaven, doet denken aan de verbijstering van ons over moslims, die ook de dood verachten.
lees verder

Elementen uit Open Hof Kerk naar de Vredebergkerk

Sinds een week zijn enkele elementen uit de gesloten Open Hof Kerk in Wolfheze overgebracht naar de Vredebergkerk.
Voor meer informatie, lees de bijlage.

Uitnodiging voor het jaarlijkse
paasontbijt op 1 april in de Vredebergkerk.
 
We zetten onze traditie voort.
Ook dit jaar organiseren we op 1e paasdag voor de kerkdienst een paasontbijt voor ieder die het gezellig vindt samen te ontbijten. We beginnen om  08.30 uur!
Opgave tot en met 25 maart via e-mail: pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl of kerkelijk bureau, tel. 333094.                                     
Jaarthema diakonie.
Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven.
Dit jaar deelt de diakonie van onze welvaart met de kerken in Syrië en het midden oosten.  in de eerste plaats de kerken in Syrië.

 

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site