Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.


 
Kerstkuier

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en/of de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgieën van de diensten:


Vredebergkerk 
Zondag 17 december 2017 10.00 uur
3e advent - Voorganger Ds. Oebele van der Veen

Liturgie

De collectebestemmingen.
Oude Kerk - geen dienst

Open Hof Kerk -
geen dienstPreken

En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Festival of Lessons and CarolsZondag 17 december is de laatste adventsvesper in de St. Bernulphuskerk te Oosterbeek in de vorm van een ‘Festival of Lessons and Carols'. Voor meer informatie lees de bijlage.


Kerstkuier

Op zaterdagavond 16 december wordt tussen 18.00 uur en 20.00 uur in het dorpscentrum van Oosterbeek voor de derde maal een Kerstkuier gehouden. In een rustig tempo wandelen groepen via een met lichtjes aangegeven route langs enkele locaties waar het kerstverhaal in woord en zang wordt uitgebeeld.
De route start en eindigt in de Vredebergkerk. 
Verzoek:
Wie sponsort ons nog theelichtjes op batterij voor een mooi verlichte route? In de balkomzaal van de kerk staat hiervoor een doos.


Afscheid kosters Oude Kerk

Zondagmorgen 3 december nemen drie kosters afscheid van hun vrijwilligerswerk in de Oude Kerk te Oosterbeek. Na de morgendienst worden de kosters Gerrit Elijzen, Henk van de Weerd en Jan Westerhof toegesproken en bedankt voor hun jarenlange, soms meer dan 30 jaar, trouwe dienst. Veel kerkgangers komen hen persoonlijk bedanken.

Voedselpakketten voor Agnita, doet u weer mee?

De voedselpakketten zijn bedoeld voor de leden van de kerkelijke gemeente (als kerstattentie) en voor de allerarmsten van de burgerlijke gemeente. De pakketten worden door de plaatselijke diaconie en een jeugdclub in samenwerking met de burgerlijke gemeente in Agnita samengesteld. Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat zij ook dit jaar weer voldoende geld hiervoor ontvangen.

Samen optrekken

Samen in gesprek over wie we zijn, waar we naar toewillen en waar we als gemeente accenten willen leggen. Een doorstart van 'Dromen handen en voeten geven". Lees de folder
8 oktober bespreking beleidsplan Communicatie
2 oktober bspreking beleidsplan Diensten en vieringen
12 november bespreking beleidsplan Diaconie
19 november bespreking beleidsplan Pastoraat
14 januari bespreking beleidsplan Beheer
4 februari bespreking beleidsplan Jeugd

Voortgang Vredebergkerk in de steigers

Rob van Doorn informeert u over de voortgang van de renovatie. Bent u geïnteresseerd, lees zijn derde nieuwsbrief.

 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site