Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.

                            

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Voor hen die mee luisteren naar de diensten in de Vredebergkerk en/of de Oude Kerk via www.kerkomroep.nl staan hier de liturgieën van de diensten:


Vredebergkerk 
Zondag 22 oktober 10.00 uur  ds Oebele van der Veen

 
De collectebestemmingen.


Overige diensten
Zondag 22 oktober geen dienst in de Oude Kerk

Zondag 22 oktober geen dienst in de Open Hof Kerk


Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar


Kerkgroep Diensten en vieringen

Zondag 22 oktober zal zowel in de morgendienst als in het bij-de-koffie-gesprek aandacht zijn voor liturgie. De kerkgroep nodigt u uit om mee te denken.
Lees het visiedocument van de kerkgroep.

Thee met Thema


Welkom zondag 22 oktober in de Vredeberg. Kees Tinga over "De actualiteit van Luther". Lees het persbericht.

Dankjewel bijeenkomst

overzichtsfoto dankjewel bijeenkomst
Bekijk en lees het beeld verslag van de dankjewel bijeenkomst voor de ruim 250 vrijwilligers op 7 oktober j.l. Lees of zing het vrijwilligerslied.

.
Expositie schilderijen


Tot in december zijn in de zalen van de Vredebergkerk schilderijen te zien van Anna Kisrianwatie en Albert Verkaik. Lees de informatie over de beide schilders en hun werken.


Pianorecital

Op zondag 29 oktober om 14.00 uur bent u welkom voor een benefietconcert vanwege de nieuwe vleugel, aangeschaft door Toonkunst Arnhem.
Lees de informatie en de flyer

Amnesty-International Gemeente Renkum,
zal op 2 november as, een avond organiseren waar een lezing zal worden gegeven over de ontwikkeling van mensenrechten in Rusland en Oost-Europa.
Deze lezing zal worden gehouden door de oprichtster van de Rusland-Oost-Europa academie, Mevr. Marie Thérèse ter Haar.
De avond wordt gehouden in de Rijnzaal van de concertzaal in Oosterbeek.
Aanvang 20.00 uur
Toegang gratis

Vredebergkerk in de steigers


Van september tot begin november staat de Vredebergkerk in de steigers. Nieuw voegwerk en het plaatsen van zonnepanelen zijn een volgende stap in de verduurzaming van dit kerkgebouw. Wilt u meer weten, lees de bijlage.

Startzondag

Op de startzondag 10 september zijn veel kinderen, jongeren en ouderen aanwezig in de Vredebergkerk. Wilt u terugkijken of iets proeven van deze dag, lees en bekijk het beeldverslag.


 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site