Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.Jeugddienst - een heel interactief gebeuren

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Meeluisteren naar de diensten  kan via www.kerkomroep.nl


Vredebergkerk

Zondag 25 februari 2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds.  O. v.d. Veen  Organist : T. Hendriksen
2e zondag 40 dagentijd

Liturgie

De collectebestemmingen.

Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Thee met ThemaZondagmiddag 25 februari om 16.00 uur in de Oude Kerk. Op weg naar Pasen. Muziek uit diverse culturen. Lees de bijlage voor meer informatie.

Elementen uit Open Hof Kerk naar de Vredebergkerk


Sinds een week zijn enkele elementen uit de gesloten Open Hof Kerk in Wolfheze overgebracht naar de Vredebergkerk.
Voor meer informatie, lees de bijlage.

Uitnodiging voor het jaarlijkse
paasontbijt op 1 april in de Vredebergkerk.
 
We zetten onze traditie voort.
Ook dit jaar organiseren we op 1e paasdag voor de kerkdienst een paasontbijt voor ieder die het gezellig vindt samen te ontbijten. We beginnen om  08.30 uur!
Opgave tot en met 25 maart via e-mail: pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl of kerkelijk bureau, tel. 333094.                                     
Kerkbalans-vrijwilligers vertellen hun ervaringenRuim 80 vrijwilligers zijn met de enveloppe van Kerkbalans bij alle gemeenteleden langs geweest. We horen veel positieve verhalen. De kerk is dankbaar voor hun inzet. Bent u benieuwd naar de reacties, lees meer.

Jaarthema diakonie.
Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven.
Dit jaar deelt de diakonie van onze welvaart met de kerken in Syrië en het midden oosten.  in de eerste plaats de kerken in Syrië.
 

Tentoonstelling in Vredebergkerk
In de Vredebergkerk hangen in de zalen 4, 6 en 7 werkstukken van Ineke van Geemen. Te bezoeken op maandag, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Voor meer informatie, lees de bijlage.

Voortgang Vredebergkerk in de steigers
Rob van Doorn informeert u over de voortgang van de renovatie. Bent u geïnteresseerd, lees zijn vijfde nieuwsbrief.

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site