Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.

Help de slachtoffers op Sulawesi!
Een aardbeving gevolgd door een tsunami op het Indonesische eiland. Het aantal doden en vermisten stijgt nog steeds. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van noodhulp. Samen met de Indonesische overheid brengen ze de situatie in kaart en proberen ze de communicatie op gang te brengen.
Er is een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomverzieningen zijn beschadigd. Dat maakt vervoer van hulpmiddelen en communicatie lastig.

Lees het blog van Elise Kant over de hulpverlening.

U kunt uw bijdrage nog steeds storten op rekeningnummer:
NL87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze onder vermelding van rampencollecte Sulawesi.

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Meeluisteren naar de diensten in de Vredebergkerk  kan via deze knop.
Luisteren.


Vredebergkerk
Zondag 21 oktober 2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds.  D. Steenks 

Organist : Henk Gerritsen
 
Liturgie

De collectebestemmingen.

Oude Kerk  G
een dienst.

Preken

En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Verduurzaming in eigen huis
Woensdagavond 31 oktober bent u om 20.00 uur welkom voor een informatieavond over de mogelijkheden van verduurzaming in eigen huis.
Hebt u interesse, lees de bijlage.

Contactmiddag

Dinsdagmiddag 23 oktober bent u vanaf 14.30 uur welkom in de Vredebergkerk voor de contactmiddag. Jan Vierdag vertelt over "Sporend naar Arnhem en Oosterbeek"

Leerhuisavond

Dinsdagavond 23 oktober komt Dr. M. den Dulk spreken over "De strijd om de Messias in eht ontstaan van Joden- en Christendom". Om 20.00 uur in de Vredebergkerk.
Wilt u meer weten, lees hun flyer

Altviolist Peter van Praagh in komende kerkdienst

Zondagmorgen 28 oktober om 10.00 uur speelt de altviolist Peter van Praagh het stuk "Blue Encounter" tijdens de zondagmorgendienst in de Vredebergkerk. Muziek als betekenisvolle toeleiding tot het avondmaal.
Meer weten, lees de toelichting.

Herfstbakjes maken
Mooie herfstbakjes zijn er gemaakt op de inloophuismorgen van afgelopen week.
Het inloophuis is elke dondermorgen open vanaf 10.00 uur. Iedereen is welkom voor een kopje koffie en een luisterend oor in de Vredebergkerk.

 

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site