Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.
Pinksterfeest

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Meeluisteren naar de diensten in de Vredebergkerk  kan via deze knop

Luisteren.


Vredebergkerk

Pinksteren
Zondag20 mei 2018 10.00 uur
Voorganger: Ds.  P. Doorn 
Organist : J. v.d. Vinne

Liturgie


De collectebestemmingen.

Oude KerkGeen dienst

Liturgie


Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Een feestelijk gebeuren

De Pinkstermanifestatie op het plein voor de Bernulphuskerk is een feestelijk en vrolijk gebeuren. Tientallen mensen zingen mee, luisteren naar het blazers-ensemble en de meditatie. Een lange stoet mensen loopt de kerk in om een Pinksterkaarsvlam mee terug te nemen.
Er is koffie en thee en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Pinksteractiviteiten

Zondagmorgen is er een Pinksterdienst in de Vredebergkerk met daarna een Pinkstermanifestatie van de Raad van Kerken.
Meer info over de liturgie en de medewerkers, zie middenkolom.
 

Veel bezoekers op zondag rond duurzaamheid

Er is een mooi programma waar bezoekers informatie en inspiratie opdoen. Tieners testen het duurzaamheidsgedrag van ouderen en kinderen komen met de klimaattoptien.
Lees en bekijk het beeldverslag en het interview in RijnenVeluwe.

Rondleidingen in de Oude Kerk

Vanaf 1 mei is de Oude Kerk van 14.00 – 17.00 uur weer open op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag. Enthousiaste gidsen kunnen u alles vertellen over de kerk en haar geschiedenis. Een mooie kinderfilm, die ook veel volwassenen aanspreekt, brengt de geschiedenis van de kerk in beeld. Meer weten, lees de bijlage.

Lintjes voor Ton Hendriksen, Rika en Henk Gerritsen

Drie gemeenteleden krijgen op 26 april van burgemeester Agnes Schaap een lintje op gespeld voor het vele vrijwilligerswerk dat zij doen, als organist, als ouderling, als bezoekmedewerker en nog veel meer. Iemand schrijft “Als gemeente zijn we best een beetje trots op hen”. Lees Renkums nieuws.
En natuurlijk van harte gelukgewenst


 
Beeldverslag

Nagenieten of zien hoe de 40dagentijd en Pasen in de kerk is gevierd, bekijk en lees het beeldverslag.                            

Jaarthema diakonie
Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven.
Dit jaar deelt de diakonie van onze welvaart met de kerken in Syrië en het midden oosten.  in de eerste plaats de kerken in Syrië.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site