Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u in de middelste kolom alle informatie over de komende vieringen van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.
In de rechter kolom leest u informatie over wat komen gaat of verslagen van recente gebeurtenissen.

Mee beleven van de diensten

Mee luisteren.
Meeluisteren naar de diensten in de Vredebergkerk  kan via deze knop

Luisteren.


Vredebergkerk
Zondag 12 augustus 2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds. O.v/d/ Veen  
Organist : Dhr. H. de Vries
 
Liturgie


De collectebestemmingen.

Oude Kerkgeen dienst


Preken
En veel  preken zijn na te lezen.

Nieuws en meeleven met elkaar

Voedselbank gaat niet met vakantie

Ook in de vakantietijd is de Voedselbank open want armoede gaat niet met vakantie. Wekelijks worden pakketten uitgereikt en elke zondagmorgen kunt u boodschappen doneren in de boodschappenkar in de hal van de Vredebergkerk.
Lees hierovermeer in de toelichting en in het jaarverslag 2017 van de regionale voedselbank.

Elke zondag kindernevendienst


Bent u op vakantie in Oosterbeek of omgeving, wees welkom in de morgendiensten in de Vredebergkerk.
Er is ook tijdens de zomervakantie elke zondag oppas voor de kleinsten en voor kinderen in de basisschool-leeftijd kindernevendienst.
Hebt u vragen, bij binnenkomst in de hal staan gastvrouwen/heren die u de weg kunnen wijzen.

Vakantie groeten schrijven
Op vakantiegaan is niet voor iedereen mogelijk. Daarom wordt u uitgenodigd vakantiegroeten te schrijven voor "gedwongen" thuisblijvers. Of een groet voor iemand die een extra steuntje in de rug goed kan gebruiken. Meestal zijn de ontvangers blij en verrast. Iemand reageerde met "Wat mooi dat jullie aan mij hebben gedacht".
Wilt u ook een vakantiegroet schrijven, kijk om u heen en dan komt u vast mensen op het spoor die zo'n groet erg op prijs zullen stellen.

Koffiemorgen Wolfheze

De eerstvolgende koffiemorgen in Wolfheze is dinsdagmorgen 28 augustus van 10.00 tot 12.00 uur in 't Schild te Wolfheze.Iedereen is weer van harte welkom.


Inloophuis Vredebergkerk

Elke donderdagmorgen bent u van 10.00-12.00 uur in de Vredebergkerk welkom  voor een kopje koffie en/of een gezellig praatje in.

Tentoonstelling schilderijen

Vanaf 15 juli zijn in de Vredebergkerkzalen schilderijen te zien van Ina Roelofsen. Op zondag na de kerkdienst, tijdens openingstijden van het kerkelijk bureau op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen, kunt u altijd binnenlopen om de schilderijen te bekijken. Voor meer informatie, lees de bijlage.

Kerkgroep Diaconaat maakt de balans op

De 11e juli komen 14 diaconale mensen bij elkaar om de balans op te maken van een jaar werken in een nieuwe structuur. "Dit moeten we vaker doen", wordt er gezegd. Lees en bekijk het verslagje.

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site