Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Welkom op de website van de protestantse gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

Beleidsvisie

Het Woord van God, de bijbel, is uitgangspunt voor het denken en handelen van onze kerkgemeente.

Het is zaak om niet te zoeken naar wat ons scheidt maar naar wat ons bindt, en dat verder uit te bouwen.

In augustus 2000 is samen met vele gemeenteleden bepaald hoe de gemeente zelf over haar wezen en opdracht denkt. 
Men noemt dit de volgende drie ‘dromen’:

1. Een spirituele, biddende en zingende gemeente
Opmerkingen en aandachtspunten in dit verband:

Eredienst centraal (met creatieve invulling – b.v. film, muziek);
Bidkapel, meditatieruimte, stiltecentrum;
Taizévieringen;
Herkenbaarheid, voedingsbron.


2 Open zijn naar de wereld, gastvrij en uitnodigend
Opmerkingen en aandachtspunten in dit verband:
Dienende gemeente, uitnodigend, gastvrij, multicultureel, missionair;
Herberg, inloophuis, pleisterplaats o.a. voor asielzoekers, actiegroepen;
De kerk moet zicht naar buiten geven, maaltijden bieden, inbreng van scholen, pastoraal spreekuur. 


3 Een plaats van ontmoeting met en omzien naar elkaar

Opmerkingen en aandachtspunten in dit verband:

Echte gemeenschap, geborgenheid, respect voor elkaar, ruimte geven en ruimte krijgen, verdraagzaamheid, leren van elkaar.

Een samenvatting:

‘Onze kerkgemeente is enthousiast over Gods liefde en is open naar buiten; de leden stralen warmte af naar elkaar’. 
(momenteel wordt gewerkt aan een bijstelliing van het beleidsplan door de diverse geledingen van de kerk)
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site