Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit zijn meestal kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke instellingen. ANBI's betalen geen schenkbelasting over schenkingen die ze krijgen. Als een ANBI een schenking doet aan een persoon of een instelling, hoeft die persoon of instelling ook geen schenkbelasting te betalen. De schenking moet dan wel worden gebruikt voor het doel wat de ANBI nastreeft. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Voor onze activiteiten zijn de volgende rechtspersonen bij de belastingdienst geregistreerd met een ANBI status (zie ook ANBI opzoeken op www.belastingdienst.nl)
- Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
- Diakonie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze
- Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek
De gegevens van deze drie rechtspersonen volgen hieronder.

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

Zie ANBI gegevens 2018

Diakonie

Diakonie Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

Zie ANBI gegevens 2016

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Vrienden Oude Kerk

Stichting Vrienden Oude Kerk.

Zie ANBI gegevens 2018

Plan van aanpak 2013-2018

 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site