Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Zondag  12 augustus 2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds. O. v.d. Veen    Organist : H. de Vries


Afkondigingen            Moment van stilte     Aansteken van de kaarsen              

Intochtslied 87 : 1, 3, 4

Onze hulp        Drempelgebed

Lied  275 : 1, 3, 4

Kyriëgebed beantwoord met Lied 458

Glorialied 117d (3x)

Gebed bij het open gaan van de Schriften

Aandacht voor de kinderen; Jeugdbundel 22 : 1, 2, 3
 
1e lezing  Jesaja 25 : 6 – 9        Lied 762 : 1, 3, 4

2e lezing  Mattheus 15 : 21 – 28    Lied791 : 1, 2, 6

Overdenking                Meditatief orgelspel

Lied 695

Collecte

Afkondiging van overlijden            Lied 23c : 1, 3, 5

Gebeden

Slotlied
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn
het manna zijn,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam, die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.
 
Zegen
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site