Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Kerk-en-school-dienst: “De mantel van Sint Maarten”
•    Buiten heet ridder Hans de mensen welkom vanaf zijn paard
•    Welkom door ouderling van dienst
•    Lied:    Goedemorgen, welkom allemaal (lied 288 uit het liedboek)
•    Welkom door directeur Hans Verwey
•    Bemoediging: (graag deze zes woorden onder elkaar op de beamer)

Hemel
Aarde
Jij
Ik
        Samen
Amen

•    Korte uitleg over het thema en wat er in de dienst gaat gebeuren. ( We gaan stap voor stap ontdekken wat de betekenis is van Sint Maarten.
•    “Een zak vol vriendjes” door juf Marieke (zie powerpoint)
•    Groep 1/2a en 1/2b en 3 lopen met hun lampionnen rond in de kerk en zingen liedjes over Sint Maarten. Op 3 punten in e kerk krijgen ze en snoepje. (groep 4 kinderen delen uit. 3 x 2 kinderen).
Op de beamer eerst het youtubefilmpje over Sinte Maarten. Ondertussen lopen de kinderen naar voren. Dan gaan ze zelf de onderstaande twee liedjes zingen. De tekst daarvan mag je op één slide zetten, zodat mensen het mee kunnen lezen als ze willen.
Als de kinderen weer uitgezongen zijn en hun plaats weer opzoeken nog een keer het youtubefilmpje laten zien. (het liedje begint een beetje raar, is niks aan te doen)
https://youtu.be/z4012rDTzq8
Sinte, sinte Maarten
de koeien hebben staarten
de meisjes hebben rokjes aan
daar komt sinte Maarten aan.

Elf november is de dag
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje
elf november is de dag
dat mijn lichtje branden mag.

https://youtu.be/z4012rDTzq8
•    Meester Hans  vertelt het verhaal over Sint Maarten en Lucas en Tiemen spelen het uit.
Ondertussen zijn op de beamer de afbeeldingen bij het verhaal te zien.

•    Groep 7 vertelt over een hedendaagse Sint Maarten: Maarten van der Weijden (komt nog)

•    We zingen: Kijk eens om je heen (jeugdbundel 53: 1 en 2)
We lezen uit de bijbel:  Matteus 19: 16-19
16Er kwam een jonge man bij Jezus. Hij vroeg: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 17Jezus zei tegen hem: ‘Waarom vraag je mij wat goed is? Alleen God is goed. Als je eeuwig wilt leven, houd je dan aan Gods regels.’ 18‘Welke regels?’ vroeg de man. Jezus antwoordde: ‘Je mag niemand vermoorden. Je mag niet vreemdgaan. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. 19Je moet respect hebben voor je vader en je moeder. En je moet evenveel houden van de mensen om je heen als van jezelf.’
Groep 6 laat een filmpje zien met daarin verschillende mantelzorgers (komt nog)
Overdenking (5 minuten) door Petra: Kun je barmhartigheid afkopen?
Lied: Als je geen liefde hebt voor elkaar (lied 22 uit de jeugdbundel)
Groep 5 geeft uitleg over de goede doelen.
Daarna zingen we met elkaar: Heal the world mee met youtube: https://youtu.be/QaL51pYn4uQ
Tijdens het lied wordt er gecollecteerd voor:    1) WNF
2)
3)
Gebeden (1 kind van groep 8 en Petra)
Slotlied: Geef ons dat wij durven leven. (melodie Ode an die Freude, Ludwig von Beethoven) 1 en 3
Geef ons dat wij durven leven
dat er toekomst kan bestaan,
dat wij dromen verder geven
dat er wegen opengaan
dwars door grenzen en patronen,
boven feiten en verstand,
boven al het doodgewone
uit naar een nieuw toekomstland.

Al wie sterk is zal zijn krachten
lenen aan een zwakkeling,
al wie slim is zal gedachten
schenken aan een nieuw begin.
En elk voetstuk zal verdwijnen,
zal gaan dienen als een tree
voor de armen en de kleinen
want zij tellen voortaan mee.

Zegen
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site