Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Intochtslied: LB 65:1,2,5

Onze hulp
Drempelgebed:

Lofstem: More love to thee (594)
Lofstem: Vader wij eren U (637)
 
Kyrie-gebed

Liedboek van de Kerken: gezang 400:1,2,8

Gebed bij de opening van het Woord

Aandacht voor de kinderen. Kinderlied: Jezus, u bent het licht in ons leven.

1e lezing Psalm 100

LB Lied 91a:1,3
 
2e lezing Colossenzen 3:14-17
 
Lofstem: Love Divine (741):1,2 Lofstem, 3 allen

Uitleg 

Lofstem: Tebe Pojem   (601)

Collecte

LB 657:1,2,4

(bij eventueel overlijdensbericht: LB 23c:1,3,5)
Gebeden – Stil gebed – Lofstem zingt: Onze Vader

    
Slotlied: LB 416:1 Lofstem, 2 allen, 3 Lofstem, 4 allen
   
Zegen    Toegift Lofstem: In his love (575a)

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site