Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.
20 augustus 10.00 uur in pdf.

Liturgie Vredebergkerk

Zondag 20 augustus 2017 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: J. Vrijhof Organist : H. Gerritse
n

Welkom en mededelingen Moment van stilte
Aansteken van de kaarsen tijdens Intochtslied 139 : 1, 2

Onze hulp Drempelgebed

Lied 139 : 11, 14

Gebed om ontferming beantwoord met : Heer ontferm U

Glorialied 657 : 1, 4

Gebed bij de opening van Het Woord

Aandacht voor de kinderen; kinderlied Jeugdbundel 61

1e lezing Jesaja : 56 : 1 - 8

Lied 67 : 1, 3

2e lezing Mattheus 15 : 21 - 28

Lied 990 : 1, 4, 5, 6

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 647

Collecte

(Afkondiging van overlijden) ( Lied 753: 1, 2 bij overlijden )

Dankgebed en voorbeden

Slotlied 416 ; 1, 2, 3

Zegen

Lied 416 : 4
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site