Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Zondag  2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds.    P. Doorn Organist : T. Hendriksen
  m.m.v. Projectkoor               Vleugel : H. Gerritsen
Thema : Geloof, duurzaamheid en toekomst


Afkondigingen            Moment van stilte     Aansteken van de kaarsen  tijdens  
Intochtslied :

Vol van verwachting
Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.
Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort


Onze hulp        Drempelgebed
Vervolg intochtsLied 

Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.


Kyriëgebed telkens beantwoord met Lied

Glorialied  Gezang 400 : 2, 5, 8

Gebed bij het open gaan van de Schriften

Inleiding Groene Kerk
Aandacht voor de kinderen; Lied 146c : 1
 
Lezing Genesis 11 : 1 - 9

Het projectkoor zingt delen uit het Oratorium “De schepping”

Overdenking                   

Meditatief orgelspel

Lied 139 : 1, 2

Collecte

Kindermoment : we kijken en luisteren naar de klimaat-top-tien

Afkondiging van overlijden        Lied 139

Gebeden afgesloten met  :

Onze Vader verborgen
 
Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

 

Korte uitleg wat er na de dienst gebeurt

Slotlied  838 : 1, 3

Zegen
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site