Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Zondag 25 februari 2018 10.00 uur Vredebergkerk
Voorganger: Ds.  O. v.d. Veen  Organist : T. Hendriksen
2e zondag 40 dagentijd


Welkom en mededelingen         Moment van stilte      
Aansteken van de kaarsen tijdens Intochtslied 274

Onze hulp             Drempelgebed

Lied 275 : 1. 3, 5

Gebed om ontferming beantwoord met : Lied 301g

Glorialied 547 : 1, 2, 4


Gebed bij de opening van Het Woord

Paasproject voor de kinderen
 
 
Refrein   
Pasen is een nieuw begin,
’t begin van nieuwe dromen
Het is nog klein, het is nog pril,
maar wie het ziet, ziet het verschil:
de zomer zal weer komen

Dan bloeit de tuin als een roos
een zee van mooie kleuren
de bloemen komen uit de knop
en geven jou hun kleuren
dan bloeit de tuin als een roos,
voor wie dit kan geloven,
wat in de grond verborgen zat,
komt dan met kracht naar boven.
 

1e lezing Exodus 33 : 11 - 12
               1 Kon. 19 : 8-9a, 11 - 16

Lied  221 : 1, 2

2e lezing Marcus 9 : 2 - 10

Lied 544 : 1, 5

Overdenking                    

 Meditatief orgelspel

Lied 685

Collecte  

(Afkondiging van overlijden)    ( Lied 23c : 1, 3, 5  bij overlijden )

Dankgebed en voorbeden                    

Slotlied  425

Zegen
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site