Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Zondag 23 september 2018  let op : 9.30 uur  Vredebergkerk
Voorganger: Ds. O. v.d. Veen   Vleugel : R. v. Doorn


Afkondigingen            Moment van stilte     Aansteken van de kaarsen              

Intochtslied 513 : 1, 2, 4

Onze hulp        Drempelgebed

Lied  8a : 1, 2

Kyriëgebed beantwoord met Lied 256

Glorialied  146a : 1, 3

Gebed bij het open gaan van de Schriften

Aandacht voor de kinderen; Jeugdbundel  39
 
1e lezing Psalm 131 : 1, 2

Lied  131 : 1, 2

2e lezing  Marcus 9 : 33 - 37

Lied  991 : 1, 7, 8

Overdenking             

Meditatief orgelspel

Lied 657 : 1, 2, 4

Collecte

(Afkondiging van overlijden        Lied 801 : 1, 2, 3)

Gebeden

Slotlied  418 : 1, 2, 3

Zegen
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site