Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina bevat de liturgie van de actuele kerkdienst in de Vredebergkerk.

Liturgie Vredebergkerk

Intochtslied: LB 139:1, 14

Onze hulp – Drempelgebed

LB 848:1,3,4

Kyriegebed

LB 868:1,2

Gebed bij de opening van het Woord

Aandacht voor de kinderen; kinderlied LB 1014:1,3

1e lezing Prediker 2:2 - 3:14

LB 845:1,2

2e lezing Romeinen 8:27-28

LB 910:1,2,3

Uitleg

LB 657

Collecte

Aankondiging overlijden: LB 978:1,4

Gebeden        

Slotlied: LB 802:1,4,5

Zegen

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site