Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen


                            

Groene Kerk

Opkomen voor het behoud van de schepping is een feest!
Daarom zijn we Groene Kerk en FairTrade Kerk. Dat betekent dat we als kerk de intentie hebben om te blijven werken aan vergroening, aan verduurzaming van ons kerk-zijn. We denken dan als eerste aan de wijze waarop we individueel/privé maar ook gemeenschappelijk het bijbelse begrip “rentmeesterschap” in praktijk brengen. We willen daarover nadenken, daarin groeien en elkaar, binnen en buiten de kerk uitdagen om daar werk van te maken en elkaar daarbij ondersteunen.

De werkgroep Groene Kerk, onderdeel van de Kerkgroep Diakonaat, is begin 2018 van start gegaan. Haar eerste activiteit is onderstaand programma.

Vredebergkerk wordt Groene Kerk

Zondag 22 april is er in de Vredebergkerk een programma over duurzaamheid en vergroening.
Om 10.00 uur begint de kerkdienst met als thema “Geloof, duurzaamheid en toekomst”, want onze aarde is kostbaar. Om 11.15 uur drinken we koffie en om 11.30 uur start het naprogramma. Er zijn vijf info-hoeken:  LED-verlichting, Zonnepanelen, Isolerend glas, Verduurzaming thuis en Verduurzaming van het kerkgebouw. Deskundigen geven informatie en er is ruimte voor vragen. Iedere deelnemer kan achtereenvolgens drie infohoeken bijwonen. U kun het hele programma volgen of aan een onderdeel meedoen. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis en de Vredebergkerk vindt  u aan de Van Toulon van der Koogweg 3 te Oosterbeek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teus van Eck, tel  06-15329704 van de werkgroep Groene Kerk.

Meer weten over de geschiedenis van FairTrade Kerk, lees de bijlage
Meer weten over de start van Groene Kerk, lees de notitie.
Meer weten over de verduurzamingswerkzaamheden van de Vredebergkerk, lees de nieuwsbrieven "Vredebergkerk in de steigers"


Contactpersoon: Teus van Eck, tel. 06-15329704 of E:tencveck@planet.nl

                     
 
 


                
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site