Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

                            

 
Fairtrade Kerk

Sinds oktober 2016 is de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze "Fairtrade Kerk". Dit is een soort keurmerk. De kerkelijke gemeente heeft laten zien dat zij zich inzet voor een rechtvaardiger verdeling van de welvaart en het verantwoord omgaan met de medemens als ook met de aarde. Zij gebruikt zoveel als mogelijk verantwoordde producten en zij is bezig met het verduurzamen van de Vredebergkerk. Daarnaast moet zij bezig blijven met het stimuleren van Fairtrade, niet alleen voor de eigen mensen maar ook voor alle bezoekers.
Het bord aan de voorzijde van de Vredebergkerk is voor iedereen zichtbaar en kan voor iedere voorbijganger een inspiratie zijn.

Fairtrade helpt boeren en arbeiders een betere plek te verwerven in de handelsketen zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.
Fairtrade Kerk zijn betekent eerlijk geproduceerde producten gebruiken en de Fairtrade gedachte ook actief uitdragen.
Op deze manier dragen wij op een praktische wijze bij aan een rechtvaardiger wereld, passend bij het gedachtengoed van de kerk, verantwoord rentmeesterschap.
Praktisch gezien gebruikt de kerk koffie, thee, suiker, melk en wijn met het fairtrade keurmerk. Bij activiteiten georganiseerd door diverse groepen in de  kerk motiveren we hen ook Fairtrade producten te gebruiken.

Op 28 januari a.s. is het thema bij Thee met Thema Kun je een betere wereld kopen?
Zo proberen we ook mensen buiten de eigen gemeenschap te bereiken. En met publicaties in bijvoorbeeld het kerkblad of de zondagsbrief attenderen we de lezers op het gebruik van Fairtrade producten.

We hebben goede contacten met de plaatselijke Fairtrade werkgroep en met de wereldwinkel. Zo motiveren we elkaar en wijzen we elkaar op Fairtrade activiteiten.

Op dit moment zijn we bezig samen te gaan met de werkgroep Groene Kerk omdat onze activiteiten veel overeenkomsten hebben, namelijk het verantwoord omgaan met de schepping.

Contactpersonen:
Greet Visser, Eline van Roest, Engelien Heinen

                
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site