Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen


                            

Groene Kerk

Opkomen voor het behoud van de schepping is een feest!
Daarom zijn we Groene Kerk en FairTrade Kerk. Dat betekent dat we als kerk de intentie hebben om te blijven werken aan vergroening, aan verduurzaming van ons kerk-zijn. We denken dan als eerste aan de wijze waarop we individueel/privé maar ook gemeenschappelijk het bijbelse begrip “rentmeesterschap” in praktijk brengen. We willen daarover nadenken, daarin groeien en elkaar, binnen en buiten de kerk uitdagen om daar werk van te maken en elkaar daarbij ondersteunen.

De werkgroep Groene Kerk, onderdeel van de Kerkgroep Diakonaat, is begin 2018 van start gegaan. Haar eerste activiteit is is de Groene Kerkenzondag.Beeldverslag Groene Kerkenzondag 22 april 2018

Productie zonnepanelen

Begin maart zijn 46 zonnepanelen geplaatst op het platte dak aan de achterzijde van de Vredebergkerk. Deze panelen produceren in een gemiddeld jaar ruim 11.000 kWh. Dat is energie voor ongeveer vier huishoudens.
Bent u geïnteresseerd in de productie ervan? U kunt de opbrengst per maand, per week, per dag en zelfs per kwartier bekijken.

Meer weten over de geschiedenis van FairTrade Kerk, lees de bijlage
Meer weten over de start van Groene Kerk, lees de notitie.

Contactpersoon: Teus van Eck, tel. 06-15329704 of E:tencveck@planet.nl

                     
 
 


                
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site