Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Hier treft u de gegevens aan en de adressen van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek - Wolfheze.

Adressen Kerk en overige kerkelijke instanties

Predikanten

Ds. Oebele van der Veen
Telefoon 026-3391944
Adres Benedendorpsweg 136 - 6862 WP Oosterbeek
Email oebelevanderveen@gmail.com
Zie voor secties.

Mw. Ds. Petra Doorn
Telefoon 026-3824977; 06-34175354

Adres: Pieterbergseweg 40 - 6862 BV OOsterbeek
Email petra.doorn@antenna.nl
Zie voor secties

Kerkelijk Bureau
Telefoon 026-3333094

van Toulon van der Koogweg 3 – 6862 EB Oosterbeek

Openingstijden maandag, donderdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur
Postadres Postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
E-mailadres PKN-Oosterbeek-Wolfheze@hetnet.nl

Koster-beheerder Vredebergkerk N. Mons
Telefoon 026-3333415Kerkenraad
Preses L. Murray - 026-3342801
Scriba mw. M. Deetman. Secr. Kuitstraat 3,
email m.deetman@upcmail.nl


College van Kerkrentmeesters
Voorzitter J.G.D.van der Ros - 026-3391722
Secretaris H. Wiersema-Groenveld - 026-4439633
Penningmeester H.A. Merkens-Veldhorst - 026-4821639
IBAN nummer NL73FVLB0699742153 rekeningnummer: SKG 69.97.42.153
E-mailadres pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl
Organisten organisten@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl


College van Diakenen
Voorzitter F.H. Makkinga, 026-3337457
Secretaris Mw. M. Waardenburg 026-3332855
Penningmeester D. Tulp, 026-3342171
IBAN nummer NL87INGB0004975330 rekeningnummer: 49.75.330
E-mail diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl


ZWO
Contactpersonen:
Inge Vos (voorzitter)
tel. 026-3341359
Leen van Doorn (penningmeester)
tel. 026-333385
IBAN nummer NL80INGB0000994285 rekeningnummer: 99.42.85,
t.n.v. ZWO PG Oosterbeek-Wolfheze
emai: zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Jeugdouderling
Mevrouw Tineke Schonck.
Mijn telefoonnummer is 026-8483664.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site