Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Hier treft u de gegevens aan en de adressen van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek - Wolfheze.

Adressen

Predikanten

Ds. Oebele van der Veen, tel. 026-3391944
Adres Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
E: oebelevanderveen@gmail.com
Zie voor secties.

Mw. Ds. Petra Doorn, tel. 026-3824977; 06-34175354
Adres: Pieterbergseweg 40 - 6862 BV OOsterbeek
E: petra.doorn@antenna.nl
Zie voor secties

Kerkelijk Bureau, tel. 026-3333094
Van Toulon van der Koogweg 3 – 6862 EB Oosterbeek
Openingstijden maandag, donderdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur
Postadres Postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
E: PKN-Oosterbeek-Wolfheze@hetnet.nl

Koster-beheerder Vredebergkerk N. Mons, tel. 026-3333415

Kerkenraad
Scriba: mw. M. Deetman. Secr. Kuitstraat 3,
E: scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Pastoraat
Coördinatie: mw. Tineke de Rijk, tel. 026-8404244

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter dhr. F. Makkinga, 026-3337457
Secretaris mw. J. van Doorn, 026-3333854
E: diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
IBAN nummer NL87INGB0004975330
ZWO
mw. I. Vos (voorzitter) tel. 026-3341359
E: ZWO@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
IBAN nummer NL87INGB0004975330 t.n.v. ZWO

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinatie: dhr. P. Stolwijk, tel. 06-23460068

Kerkgroep Jeugd
Coördinatie: jeugdouderling Mw. Tineke Schonck, tel.026-8483664

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. H. van der Ros - 026-3391722
Secretaris: mv. H. Wiersema-Groenveld - 026-4439633
IBAN nummer NL73FVLB0699742153 rekeningnummer: SKG 69.97.42.153
E:  pkn-oosterbeek-wolfheze@hetnet.nl
E: Organisten organisten@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Communicatie

Coördinatie: mv. H. Luiten, tel. 026-7370475
Zondagsbrief: E: jmkuik@online.nl

Beamer
:
E: mmv@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site