Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u informatie over de Kerkenraad en de organisatie van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek – Wolfheze.
Wilt u meer weten of wilt u wat doorgeven aan de kerkenraad, neem contact op met de scriba (zie contactgegevens onderaan linkse kolom).


Informatie

De kerkenraad van de gemeente heeft als taak:

- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
-  het leiding geven van de opbouw van de gemeente in de wereld
-  de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming van de gemeente
-  het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
-  het opzicht van de gemeente voorzover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen
-  de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente
-  het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap der kerken
-  het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
-  het vaststellen van de regelingen  ten behoeve van het leven en werken van de gemeente
-  het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Wilt u meer weten of wilt u iets aan uw kerkenraad voorleggen, neem contact op met:
mevr. Martine Deetman
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Secr. Kuitstraat 3
026-8405212

Nieuwe organisatiestructuur

Samen OptrekkenVanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe structuur in werking waarbij al het werk in en vanuit de gemeente georganiseerd wordt in zes kerkgroepen.
In het traject  "Samen Optrekken" worden op dit moment alle concept visie- en beleidsdocumenten van de zes kerkgroepen met de gemeente besproken.

Planning Samen Optrekken

Samen optrekken

Samen in gesprek over wie we zijn, waar we naar toewillen en waar we als gemeente accenten willen leggen. Een doorstart van 'Dromen handen en voeten geven".
Lees de folder
8 oktober bespreking beleidsplan Communicatie
2 oktober bspreking beleidsplan Diensten en vieringen
12 november bespreking beleidsplan Diaconie
19 november bespreking beleidsplan Pastoraat
14 januari bespreking beleidsplan  Beheer
4 februari bespreking beleidsplan Jeugd
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site