Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Gastpredikanten kunnen de liederen doorgeven via dit mail adres: organisten@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 

Hier vindt u het  Organistenrooster 2e halfjaar 2017 (versie 18 september 2017)

Contactpersoon organisten: Henk Gerritsen tel. 026-3333872

Vredeberg kerk

Het orgel in de Vredebergkerk

 

Nadat op 16 juli 1951 de Vredebergkerk in gebruik was genomen, werd met de bouw van een nieuw orgel begonnen. Orgelbouwer D.A. Flentrop uit Zaandam kreeg de opdracht, die in nauw overleg met de architecten van de kerk werd uitgevoerd. Op 15 oktober 1953 werd het eerste deel van het orgel in gebruik genomen. In 1960 werd, mede dankzij het “Bazuinbazarcommité”, het orgel gecompleteerd door toevoeging van de nog vijf ontbrekende registers. In 1974 en 2010 zijn revisies uitgevoerd. Bij de laatste revisie is veel aandacht besteed aan optimalisatie van de intonatie, met name van de tongwerken. Het orgel heeft de volgende dispositie:
 
Hoofdwerk:
Prestant 8’
Gemshoorn 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Quint 2 2/3’
Octaaf 2’
Nachthoorn 2’
Mixtuur V-VII
Trompet 8’
 
Rugwerk:
Holpijp 8’
Quintadeen 8’
Prestant 4’
Roerfluit 4’
Gemshoorn 2’
Quint 1 1/3’
Sesquialter II discant
Scherp IV-V
Dulciaan 8’
 
Pedaal:
Subbas 16’
octaaf 8’
Gedekt 8’
Octaaf 4’
Mixtuur VI
Bazuin 16’
Schalmeij 4’
 
Koppels:
Hoofdwerk-Rugwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Rugwerk
 
Manuaalomvang C-g’’’
Pedaalomvang C-f
 
Beluisteren van een opname van de orgelmuziek voor het goede doel kan ook. 
Beluister deze opname van Arjèn Koopmans op het orgel van de Vredebergkerk

cms/fck/image/Ringtone 1 kerk.mp3

Onderstaand de interviews die met de organisten zijn gehouden in verband met de grote onderhoudsbeurt van het orgel in de Vredebergkerk.
Jaap Hagen.
Henk Gerritsen
Jeroen v.d Vinne
Henk Klein Nibbelink
Ton Hendriksen


 

Oude Kerk

Het orgel in de Oude Kerk

Het orgel in de Oude Kerk van Oosterbeek, in 1997 gebouwd en voltooid door de orgelbouwers Gebr. Van Vulpen te Utrecht, is een zgn. ballustrade-orgel.
Voor deze vormgeving is gekozen vanwege de beperkt beschikbare ruimte op het orgelbalkon.
De windvoorziening bevindt zich in de torenkamer daarachter.
Het orgel heeft een klassieke vormgeving en is geïnspireerd op de zgn. Utrechtse orgelbouwstijl uit de tweede helft van de 18e eeuw, de tijd van Gideon Thomas Bätz. Er is echter geen sprake van een exacte kopie.
Het orgel is een mechanisch instrument voorzien van 1 manuaal of klavier en aangehangen pedaal. De speeltafel bevindt zich aan de achterkant van de orgelkas, zodat de communicatie tussen organist en datgene wat zich afspeelt in de kerkruimte, geschiedt door middel van een gesloten videosysteem.

De dispositie bestaat uit 8½ stem en heeft de volgende samenstelling:
Prestant 8’ (disc. dubbel) Octaaf 2’ Holpijp 8’ Cornet 4 sterk (disc.) Octaaf 4’ Mixtuur 3,4,5 sterk (bas / disc.) Gemshoorn 4’ Trompet 8’ (bas / disc.) Quint 3’ (bas / disc.) Opliggende Tremulant Omvang manuaal: C t/m F’’’ Omvang pedaal: C t/m D’ Al het sierwerk en de labia van de pijpen zijn voorzien van bladgoud.

Alle pijpen in het orgelfront zijn sprekend, behalve die in de bovenste velden.

Het orgel beschikt over vele voor het koraalspel adequate mogelijkheden en is tevens geschikt voor concertant gebruik. 

Bron: Aart Hordijk

Open Hof Kerk

Het orgel in de Open Hof Kerk, Wolfheze.

Op 21 januari 1950, werd een orgel besteld bij de firma Van Leeuwen en Zonen te Leiderdorp. Het werd een nieuw, tweeklavieren orgel en vrij pedaal voor de somma van fl. 15.000, --. Dit bedrag kon worden betaald, omdat de kerk een oorlogsschade-uitkering van fl. 10.000,- kreeg voor de aankoop van een kerkorgel. Het resterende bedrag moest bijeengebracht worden door milde gevers en de verkoop van een harmonium. Op 27 november van dat jaar werd het orgel op de speciaal er voor geconstrueerde galerij boven de hoofdingang geplaatst. Voor het verzamelen van dat resterende bedrag heeft de orgelcommissie zich goed ingezet, maar ze was natuurlijk wel afhankelijk van de offervaardigheid van de kerkleden. Dat die offervaardigheid niet altijd evenredig was aan de mate van rijkdom, bleek uit een zin in het laatste verslag van de orgelcommissie: “Bijna zonder uitzondering heeft ieder gemeentelid z’n steentje bijgedragen, al bleek ook bij deze actie, dat waar een zware steen mocht worden verwacht een grintsteentje te voorschijn kwam en omgekeerd.”

De dispositie van het orgel, dat een mechanische traktuur heeft, is als volgt:
Manuaal I:
Prestant 8’(in het front),
Roerfluit 8’,
Octaaf 4’ 
Mixtuur 3-5 st.

Manuaal II:
Holpijp 8’,
Salicionaal 8’,
Speelfluit 4’,
Nasard 2.2/3’,
Nachthoorn 2’
Scherp 2st.

Pedaal:
Subbas 16’.

Speelhulpen: koppelingen: Manuaal I – ped; Manuaal II – ped. en Manuaal I – Manuaal II.
1 Tremulant voor Manuaal I en Manuaal II 

De geschiedenis van dit orgel wordt uitvoerig beschreven in bijgaand pdf file.

 

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site