Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Thee met Thema heeft als doel elkaar ontmoeten in een open en ontspannen sfeer rond een thema dat er toe doet.

Het zijn eigenlijk ronde tafel gesprekken waarbij iedereen kan aanschuiven. Deze ontmoetingen staan open voor iedereen. Dorpsbreed. Het wordt georganiseerd door een werkgroep van de Raad van Kerken.
Koffie en thee staan klaar vanaf half vier. Het begint om 16.00 precies en het officiële deel eindigt om 17.30 uur.


      

Programma 2017 - 2018


Hieronder vindt u een opsomming van thema's en inleiders.
Nadere toelichting vindt u in ons jaarprogramma, onderaan deze pagina. 


22 okt - De theoloog Kees Tinga, in het Reformatie-jaar over de actualiteit van Maarten Luther.
26 nov - Trouw-columnist Stevo Akkerkmans met het thema "Het klopt wel maar het deugt niet".
----
Thee met Thema: Het klopt wel, maar het deugt niet. Stevo Akkerman i.s.m. Boekhandel M&S 2611 
Dat de financiële wereld meent ‘een amoreel universum’ te vormen, zal niet veel verbazing wekken, maar hoe zit het in de rest van onze samenleving? Bestaat er in onze bedrijven en instellingen nog ruimte voor de persoonlijke bezieling, en dus ook morele verantwoordelijkheid, van de medewerkers? Hoe zit dat in de accountancy, onderwijs, de zorg? En welke rol speelt de politiek daarbij – durven onze politici nog te streven naar een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor wat al snel 'moralisme' heet?                  Stevo Akkerman ging op onderzoek uit en sprak met kopstukken uit alle geledingen van de maatschappij. Daarover schreef hij het boek ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’, een boek dat een ontluisterend beeld schetst van de stand van zaken, maar vooral ingaat op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen en hoe we een uitweg kunnen vinden.
Inleider Stevo Akkerman is columnist bij Trouw, en schreef  onder andere de bekroonde roman ‘Donderdagmiddagdochter’. We organiseren deze bijeenkomst i.s.m. Boekhandel Meijer en Siegers
26 november 16.00 u tot 17.30 u (inloop vanaf 15.30u) Plaats Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek. Bijdrage vrijwillig.
Informatie: Gert van den Hof, blaenau71@gmail.com

28 jan - De filosoof Wouter Mensink over "Kun je een betere wereld kopen?"  Een samenwerking met de lokale Fairtrade organisaties.
25 feb - Musicus Wouter Verhage over muziek in de lijdensweek.
25 mrt - Oudhistoricus  en auteur Anton van Hooff beschrijft de opkomst van 't Christendom in de antieke wereld in relatie tot de opkomst van de Islam.
22 apr - Sandra Verbeek over het thema "Verzet" in de beeldhouwwerken van haar vader Marius Verbeek.
27 mei - Een bijeenkomst over terrorisme; de naam van de inleider wordt nog bekend gemaakt.

Het programma voor het komende seizoen vindt u hier:
de bijeenkomsten van
september t/m november 2017
en die van
januari t/m mei 2018

 

InformatieDe data van de bijeenkomsten vindt u in het jaarprogramma hiernaast.

Waar?
Alle Thee met Thema ontmoetingen hebben dit seizoen plaats in de Vredebergkerk,
van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek, 

Hoe laat?
Let op: gewijzigd: We beginnen met thee en koffie om 15.30 uur.
Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur.

Wat kost het?
Wij vragen een vrijwillige bijdrage om uit de kosten te komen.

Contact
U kunt ons bereiken via ons
email-adres

Terugblikken


Terugblik op Liefde | religie | kunst - een filosofische beschouwing

Terugblik op bijeenkomst met Mohamed AjouaouTerugblik op Thee met Thema op 28 mei 2017 met Jocelyn van NieuwenhuyzenLiefde | religie | kunst – een filosofische beschouwing

Een kleine twintig dappere geïnteresseerden trotseerden het prachtige weer en de roep van de kunstroute en luisterden op tien juni bij de laatste Thee met Thema-ontmoeting van dit seizoen naar Jocelyn van Nieuwenhuyzen, die heeft doorgedacht over deze begrippen en als doel had om ons aan het denken te zetten en met elkaar in gesprek te laten gaan. En dat is haar gelukt!

In haar inleiding stelde Jocelyn allerlei vragen bij de drie begrippen en verleidde ze ons om met een goeddeels nieuwe blik te kijken. Kunst: wie is de kunstenaar en wat beoogt hij of zij? Als een kunstwerk bij verschillende kijkers iets anders oproept, wie maakt dan de ervaring van deze kunst: de schepper of de beschouwer? En wanneer ontstaat het kunstwerk: pas bij het beschouwen? Evenzo zijn er vragen te stellen bij de religie: de oorspronkelijke betekenis van het woord verwijst naar  'verbinden'. Religie ontstaat dan in een relatie, die steeds uniek is, qua persoon en qua moment. Inmiddels lijkt het in onze rationele maatschappij genegeerd te worden, maar doordat ieder zich op een andere wijze met het 'hogere' verbindt en dat leidt tot (kritische) maatschappelijke vragen, dan kan dat als bedreigend worden ervaren. Jocelyn plaatste de drie begrippen in de context van het verhaal van Romeo en Julia en zo kwam ook de liefde aan de orde: Moet je eerst van jezelf houden, voordat je van de ander kan houden? En wat is dan die bron van liefde: jezelf, de ander, of dat wat gebeurt in de relatie met de ander? De liefde-begrippen uit de Griekse oudheid (o.a. eros, filia en agape) leverden verschillende invalshoeken.

Liefde, religie en kunst bleken aldus een interessante gemene deler te hebben, het is de perceptie die het laat gebeuren. Daarmee zijn dit geen absolute fenomenen, maar is het de mens zelf, die ze laat ontstaan in de verbinding met de omgeving. 

In het gesprek na de inleiding ging het vooral over de mogelijkheid tot verbeelding die die perceptie stimuleert: de één wordt geroerd door een abstract schilderij en de ander voelt er niets bij. En in de protestantse traditie en onze rationele wereld zijn we dat grotendeels verleerd. We constateerden dat onze wereld er gebaat bij zou kunnen zijn als we weer in staat zijn om te spreken over dat wat het alledaagse ontstijgt.
En zo leidde deze filosofische beschouwing op deze prachtige zondagmiddag ook nog tot mooie inzichten.
Naar boven

Terugblik op Thee met Thema op 7 mei met Mohamed AjouaouIn een volle Torenzaal van de Vredebergkerk wist de spreker zijn gehoor al snel te boeien.

Het ging om drie vragen:
1. Hoe kunnen Moslims zich invoegen bij de Nederlandse samenleving (integreren)?
2. Hoe is de islam bestendig te maken tegen radicale tendensen?
3. Hoe kunnen we in onze samenleving een gemeenschappelijke taal vinden?

Ad 1 Het gaat niet alleen om economische maar vooral ook om culturele integratie. Nederland is een seculier, democratisch land met scheiding van kerk en staat. Bij moslims is dat niet vanzelfsprekend en is het geloof een onderdeel van hun cultuur. De islam is te vergelijken met een landschap met hoeken.
a. De leer is iets van bovennatuurlijke zaken.
b. Het praktiseren met rituelen (de praxis).
c. Het aspect zingeving.
d. De belangrijke intellectuele dimensie. Het kennen van de Koranverhalen. Deze  (niet het gif) moeten worden doorgegeven.
e. De idealistische component (zoals vroeger ook in het Pausdom) met het gevaar in opdracht van God/Allah allerlei dingen te moeten doen die de heersende norm zouden zijn zoals sharia-aspecten en loyaliteit ten opzichte van elkaar, ook al heeft de medemoslim bijvoorbeeld verkeerd/crimineel gehandeld. Anderen (niet-moslims) worden zodoende buitengesloten, gehaat zelfs.

De punten a t/m d acht Ajouaou akkoord, maar punt e maakt  integratie onmogelijk.

Ad 2 Om radicale tendensen te voorkomen moet je al vroeg met kinderen praten over zaken als gelijkheid van man en vrouw, gelovigen en ongelovigen/andersdenkenden; homo’s en hetero’s.
Zijn ervaring als geestelijk verzorger in de gevangenis leerde hem dat, toen een dief ophef maakte over de sharia of IS en hij zei dat volgens die leer zijn hand afgehakt zou zijn, de betrokkene hier toch wel wat anders tegenaan ging kijken.

Ad 3 Gemeenschappelijke taal
In tegensteling tot politiek mag het religie-aspect ons niet scheiden maar moet ons verbinden. Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven al vindt dit vaak voornamelijk op ‘hoog’ niveau plaat, waardoor ‘eenvoudige’ mensen dan toch bang zijn hun eigen identiteit te verliezen, zichzelf niet te kunnen blijven.

 N.a.v. vragen uit de zaal  zei hij dat er o.m. in Egypte en Dubai door geleerden pogingen worden gedaan om radicalisme in het geloof uit te bannen en tegenstemmen te laten horen ook in samenspraak met andere religies. In Marokko trekken geestelijken van verschillende gezindten met elkaar op. Preken van imans worden daar nu ook openlijk besproken wat vroeger ondenkbaar was.

Het was weer een interessante en instructieve middag met een bijzondere spreker.

Leo van Weele
naar boven

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site