Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Thee met Thema heeft als doel elkaar ontmoeten in een open en ontspannen sfeer rond een thema 'dat er toe doet'.

We kunnen daarover in gesprek gaan, met de inleider en met elkaar. Onze ontmoetingen staan open voor iedereen.
 
De bijeenkomsten worden georganiseerd door een werkgroep van de Raad van Kerken en vinden doorgaans plaats in de Vredebergkerk.

Koffie en thee staan klaar vanaf half vier. Het begint om 16.00 precies en het officiële deel eindigt om 17.30 uur.
We vragen aan bezoekers een vrijwillige bijdrage om de kosten voor de bijeenkomsten te dekken.

U kunt ons bereiken per email, via theemetthemaoosterbeek@gmail.com


      

Jaarprogramma 2018 - 2019

Het volledige programma vindt u hier.
Bijeenkomsten van
september t/m november 2018
en van
januari t/m mei 2019

En een samenvatting vindt u hieronder.

Allereerst literatuur. Schrijfster en emeritus hoogleraar Letterkunde Marita Mathijssen is bij ons op 23 september te gast en zij wil ons graag meenemen in het bijzondere leven van de aan de Fangmanweg begraven auteur, jurist, uitgever, satiricus, illustrator, acteur en kamerlid Jacob van Lennep.

Ook de beeldende kunst ontbreekt niet, het komend jaar. Wessel Stoker, emeritus hoogleraar Esthetica aan de VU, deelt op 28 oktober zijn kennis over het spirituele in de kunst met ons, en in het bijzonder de eigen spiritualiteit van kunstenaars als Kandinsky, Warhol en Rothko.

En doorgaans programmeren we ook een film 'die er toe doet'. In dit geval is het – op 18 november in Filmhuis Oosterbeek - de film Koyaanisqatsi, een 'hallucinerend kijk- en luisterspel' dat ons het verval van de natuur door menselijk toedoen toont, begeleid door muziek van Philip Glass.

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ontvangen wij op 27 januari 2019 en zijn inleiding heeft als titel Is de burger er voor de overheid of andersom? De in Oosterbeek opgegroeide ombudsman deelt zijn ervaringen en gaat in op de verhouding tussen burger en overheid in het bijzonder in een digitaliserende wereld.

Aan de hand van een muziekstuk laat ethicus Angeline van Doveren-Kersten op 24 februari zien wat autonomie betekent, om vandaar uit een relatie te leggen naar autonomie in de zorg, als vervolg op de bijeenkomst over kwaliteit van leven vorig jaar.

Een relevante en actuele vraag is Hoe groen is de vooruitgang? Op 24 maart is deze vraag het onderwerp. Jan Boersema, hoogleraar ‘Grondslagen van de milieuwetenschappen’ aan de Universiteit Leiden, gaat met ons hierover in gesprek. Hij laat zien dat de christelijk humanistische westerse cultuur een lineaire tijdsopvatting heeft wat leidde tot grote welvaart.

'Tussen geloof en ongeloof', hebben we de bezinning genoemd op de relatie tussen geloof en natuurwetenschap, waarvoor godsdienstfilosoof en publicist Taede Smedes op 28 april 2019 te gast is. Hij onderzoekt o.a. van welk godsbeeld de meerderheid van de bevolking afscheid heeft genomen en zoekt een concept voor vandaag met een nieuwe inhoud voor noties als transcendentie, verlangen en verwondering.

Qader Shafiq, publicist, tenslotte verwelkomen we op 19 mei. Onder de titel  Identiteit en loyaliteit van een vluchteling, zal hij ons vertellen over het levensverhaal van vluchtelingen. Ghulam Qader Shafiq (1968) is een Nederlander met Afghaanse achtergrond. In Afghanistan werkte hij voor de nationale radio/TV en in Nederland was hij actief op het gebied van multiculturaliteit.

Mocht u persoonlijk de aankondiging per email willen ontvangen, stuurt u dan een email naar theemetthemaoosterbeek@gmail.com

InformatieOnze eerstvolgende bijeenkomst is op 28 oktober a.s.
Het spirituele in de hedendaagse kunstInleider: Wessel Stoker

Een duidelijk beeld van transcendentie (de hemel, God, ...) heeft in de oude schilderkunst nooit ontbroken. De hemel was soms letterlijk een “open doek”, de afbeeldingen van Gods betrokkenheid waren onmiskenbaar, de wereld verdeeld in boven – beneden, hoger – lager. In de laatste eeuwen, sinds Verlichting en Romantiek, is die duidelijk herkenbare vorm van transcendentie door allerlei oorzaken verdwenen. Maar is met het opgeven van de duidelijke herkenbaarheid ook de transcendentie verdwenen? Of duikt transcendentie toch weer op in moderne schilderijen? Hoe en waar dan? Stoker laat aan de hand van enkele kunstenaars zoals Kandinksy, Rothko, Warhol en Kiefer zien dat hun werk steeds een eigen spiritualiteit heeft, vaak los van de officiële religies. 

Wessel Stoker bekleedde de leerstoel Esthetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is thans emeritus hoogleraar en gasthoogleraar aan de VU. Hij schreef verschillende boeken over godsdienstwijsgerige onderwerpen. Over kunst schreef hij Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rotko, Warhol en Rothko, Meinema, 2012. Hij is de oprichter van Figura Divina, een collectief van wetenschappers dat zich bezig houdt met kunst en religie.Terugblik

Jacob van Lennep, 19e-eeuwse Homo Universalis

Op zondag 23 september was er weer een inspirerende ‘Thee met Thema’ middag: we luisterden naar een gloedvol betoog van Marita Mathijsen over de biografie die zij schreef over Jacob van Lennep (1802-1868): ‘Jacob van Lennep: een bezielde schavuit’.
Op de vraag van iemand uit het publiek of Van Lennep niet eerder een ‘homo universalis’ genoemd kon worden in plaats van een ‘schavuit’, antwoordde Mathijsen dat het hier wel om een ‘bezielde schavuit’ ging en dat is toch écht iets heel anders. Van Lennep kwam uit een gegoede intellectuele familie. Hij schreef al toen hij drie was en kende op zijn vijfde ‘Gijsbrecht van Amstel’ uit zijn hoofd. De rode draden in zijn leven werden gekenmerkt door lotswisselingen, bekommernis en maatschappelijk engagement. Tegenwoordig hadden we hem waarschijnlijk hoogbegaafd genoemd.
Een ingrijpende gebeurtenis was het overlijden van zijn moeder toen hij veertien was. Op zijn negentiende werd hij verliefd en bezwangerde een meisje, het kind erkent hij na 20 jaar. Hij trouwt met Henriëtta Roëll, maar ook tijdens zijn huwelijk wordt hij nog wel eens verliefd en is het zijn vader die hem tot andere gedachten weet te brengen als hij met zijn minnares naar Londen wil afreizen.
Een passionele man dus, die Van Lennep. Hij is dat echter net zo in zijn bekommernis om bijvoorbeeld schrijvers. Zo zag hij al heel vroeg dat Multatuli met zijn ’Max Havelaar’ een meesterwerk schreef en steunde hem financieel. Ook bracht hij veranderingen aan om het niet ál te expliciet te doen zijn. Dat was iets wat hem later duur te staan kwam: hij zou de ‘Max Havelaar’ om zeep hebben geholpen. Ja, en dan hield Van Lennep zich nog bezig met de Amsterdamse waterleiding, bedreef politiek, ageerde tegen de voorgenomen sloop van het Muiderslot en de Ridderzaal in Den Haag, legde dialecten vast, schreef schoolboekjes en had daarbij een groot gevoel voor humor. Dat allemaal terwijl hij in zijn werkzame leven rijksadvocaat was voor de provincie Noord-Holland en ons een enorm oeuvre aan boeken, gedichten en toneelstukken naliet, met als toppers: ‘Ferdinand Huyck’, ‘De Roos van Dekama’ en het schandaalboek ‘Klaasje Zevenster’.
Van Lennep bracht zijn vrije tijd (áls hij die al had) graag door in Oosterbeek en dat is dan ook de plek waar hij uiteindelijk is overleden: in hotel Schoonoord. Hij ligt begraven op de begraafplaats aan de Fangmanweg. Leg er eens een roosje neer, hij heeft het verdiend!
Jocelyn van Nieuwenhuyzen
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site