Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar. We kennen in onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

 

Kringwerk

 
Kringwerk
 
Kring jonge ouders
Een keer per maand komen we bij elkaar bij één van de kringleden om een onderwerp te bespreken. Dit kan zijn n.a.v. een boek of een filmpfragment of n.a.v. een bijbeltekst. Soms wordt de avond door één van de kringleden geleid en soms door ds. Petra Doorn. Vaak gaat het over geloven en morele dilemma's in deze tijd.
 
Oecumenische gesprekskring:
Éen keer per maand komen we bij elkaar om een hoofdstuk uit een boek te bespreken. Vorig jaar hebben we "God is niet te vangen" gelezen en nu lezen we "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen". De groep bestaat uit Protestantse en Rooms Katholieke leden. De opening wordt verzorgd door één van de leden en vaak leidt ds. Petra Doorn het gesprek.

Lectio Divina
Volgende cyclus bijeenkomsten: Tijd 16 uur Vredebergkerk (data: zie hieronder)

Bijbelkring in het Schild 

Elke tweede vrijdag van de maand om 14 uur.

Koheleth (15-17 uur)
woensdag       12 september samen eten 
maandag         17 september Jelly en Elisabeth, h.11   
dinsdag           30 oktober
maandag         26 november
dinsdag           15 januari
maandag         25 februari
dinsdag           2 april
maandag         13 mei

Lectio Divina (16-17 uur)
dinsdag           11 september
dinsdag           18 september
dinsdag           25 september
dinsdag           2 oktober

dinsdag           6 november
dinsdag           13 november
dinsdag           20 november
dinsdag           27 november

dinsdag
          19 februari
dinsdag           26 februari
dinsdag           5 maart
dinsdag           12 maart

dinsdag
          4 juni
dinsdag           11 juni
dinsdag           18 juni
dinsdag           25 juni

 Nathanael (20-22 uur)
dinsdag 4 september
dinsdag 16 oktober
dinsdag 13 november
dinsdag 8 januari
dinsdag 19 februari
dinsdag 26 maart
dinsdag 30 april
dinsdag 4 juni

 Nieuw Elan (14.30-17.30 uur)
woensdag       12 september
woensdag        16 oktober
woensdag       21 november
woensdag        9 januari
woensdag        20 februari
woensdag        27 maart
woensdag        24 april
woensdag        5 juni  
Noord Zuid kring (13.30-15.30 uur)
maandag         17 september
maandag         22 oktober
maandag         26 november
maandag         21 januari
maandag         25 februari
maandag         25 maart
maandag         29 april
maandag         3 juni

 

vervolg


 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site