Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar. We kennen in onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

 

Kringwerk

 
 
Oecumenische Valkenburchtkring: elke tweede donderdag van de maand in de lounge van de Valkenburchtflat. De predikanten Annemarieke van der Woude en Petra Doorn zullen deze kring om en om begeleiden. In de maanden juni-augustus is er geen kring.


Lectio Divina Volgende bijeenkomsten: 19 en 26 september, 3 en 10 oktober.
Bijbelkring in het Schild Elke tweede vrijdag van de maand om 14 uur.
Nieuw Elan Informatie volgt
Noord-Zuidkring Informatie volgt
Middagkring 20 september bij N. Wijnen. We bespreken een artikel
Koheleth 25 september bij Map. Liberaal Christendom h.4. +Samen eten.
Esprit Informatie volgt
Nathanaël 12 september Consistorie OHK, De Bergrede (Mattheus 5-7)
 

vervolg

Kring jonge ouders:
Éen keer per maand komen we bij elkaar bij één van de kringleden om een onderwerp te bespreken. Dit kan zijn n.a.v. een boek of een filmpfragment of n.a.v. een bijbeltekst. Soms wordt de avond door één van de kringleden geleid en soms door ds. Petra Doorn. Vaak gaat het over geloven en morele dilemma's in deze tijd.
 
Oecumenische gesprekskring:
Éen keer per maand komen we bij elkaar om een hoofdstuk uit een boek te bespreken. Vorig jaar hebben we "God is niet te vangen" gelezen en nu lezen we "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen". De groep bestaat uit Protestantse en Rooms Katholieke leden. De opening wordt verzorgd door één van de lezen en vaak leidt ds. Petra Doorn het gesprek.
 
Oecumenische Valkenburchtkring
:
Deze kring komt bijeen op de tweede donderdag van elke maand van 15.30 tot 17.00 uur in de lounge van de Valkenburchtflat. Vaak worden onderwerpen besproken, soms wordengeastsprekers uitgenodigd en twee keer per jaar hebben we een viering van brood en wijn. De oecumenische kring heeft een voorzitter en een penningmeester en zorgt voor de communicatie in de flat. Ds. Petra Doorn begeleidt de gespreken.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site