Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar. We kennen in onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

 

Kringwerk

 
Kringwerk
 
Oecumenische Valkenburchtkring: elke tweede donderdag van de maand van 15.30-17.00 uur in de lounge van de Valkenburchtflat. De predikanten Annemarieke van der Woude en Petra Doorn zullen deze kring om en om begeleiden.

Kring jonge ouders:
Éen keer per maand komen we bij elkaar bij één van de kringleden om een onderwerp te bespreken. Dit kan zijn n.a.v. een boek of een filmpfragment of n.a.v. een bijbeltekst. Soms wordt de avond door één van de kringleden geleid en soms door ds. Petra Doorn. Vaak gaat het over geloven en morele dilemma's in deze tijd.
 
Oecumenische gesprekskring:
Éen keer per maand komen we bij elkaar om een hoofdstuk uit een boek te bespreken. Vorig jaar hebben we "God is niet te vangen" gelezen en nu lezen we "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen". De groep bestaat uit Protestantse en Rooms Katholieke leden. De opening wordt verzorgd door één van de leden en vaak leidt ds. Petra Doorn het gesprek.

Lectio Divina
Volgende cyclus bijeenkomsten: 16, 23 en 30 januari en 6 februari (de laatste datum onder
voorbehoud). Tijd 16 uur Vredebergkerk
Bijbelkring in het Schild
Elke tweede vrijdag van de maand om 14 uur.
Nieuw Elan
24 januari 14.30u bij Doeti Leen. Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, hoofdstuk 1.
28 februari 14.30 uur bij Doeti Leen. Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, deel 1, hoofdstuk 2.
Noord-Zuidkring 22 januari om 20 uur bij fam de Winter. Wat doe ik hier in Gods naam p.165-173. Volgende bijeenkomst 19 februari om 20 uur.
Koheleth 15 januari 15 uur bij Jaap en Ans Slok. Liberaal christendom hoofdstuk 7. Volgende bijeenkomst 26 februari 15 uur. Liberaal Christendom hoofdstuk 8.
Esprit 10 januari 20 uur. Daarop volgende afspraak 13 februari (onder voorbehoud).
Nathanaël  27 februari 20 u. bij Ellis, Bothaweg 7, Oosterbeek
 

vervolg


 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site