Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Kerk-zijn is altijd samen-zijn en in gesprek zijn met elkaar. We kennen in onze gemeente een veelheid aan uiteenlopende kringen en gespreksgroepen. Bij de ene groep ligt de nadruk op het aanhoren van informatie, bij een andere groep gaat het om het samen lezen en bespreken van een gedeelte uit de Bijbel of uit een boek. Er zijn ook kringen die vooral gericht zijn op het delen van de ervaring van alledag of op nadenken over de eigen levensweg.

 

Kringwerk

 
 
Lectio Divina Volgende bijeenkomsten: 19 en 26 september, 3 en 10 oktober van 16.00-17.00 uur in de Vredebergkerk.

Oecumenische Valkenburchtkring:
elke tweede donderdag van de maand van 15.30-17.00 uur in de lounge van de Valkenburchtflat. De predikanten Annemarieke van der Woude en Petra Doorn zullen deze kring om en om begeleiden.

Bijbelkring in het Schild Elke tweede vrijdag van de maand om 14 uur.
Nieuw Elan 14 september om 14.30 uur bij Jannie Pronk: Wat doe ik hier in Gods naam
Noord-Zuidkring 6 september 20.00 uur bij fam. Van Zutphen: Wat doe ik hier in Gods naam
Middagkring 20 september bij N. Wijnen: Inleiding uit Handboek Christelijk Geloof.
Koheleth 25 september bij Map Berkhof: Liberaal Christendom h.4. +Samen eten.
Esprit 13 september bij Neline de Fockert: Wat doe ik hier in Gods naam
Nathanaël 12 september Consistorie OHK, De Bergrede (Mattheus 5-7)
 

vervolg

Kring jonge ouders:
Éen keer per maand komen we bij elkaar bij één van de kringleden om een onderwerp te bespreken. Dit kan zijn n.a.v. een boek of een filmpfragment of n.a.v. een bijbeltekst. Soms wordt de avond door één van de kringleden geleid en soms door ds. Petra Doorn. Vaak gaat het over geloven en morele dilemma's in deze tijd.
 
Oecumenische gesprekskring:
Éen keer per maand komen we bij elkaar om een hoofdstuk uit een boek te bespreken. Vorig jaar hebben we "God is niet te vangen" gelezen en nu lezen we "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel, een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen". De groep bestaat uit Protestantse en Rooms Katholieke leden. De opening wordt verzorgd door één van de lezen en vaak leidt ds. Petra Doorn het gesprek.
 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site