Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Onder deze naam onderhouden we (leden van Oosterbeekse kerken) uitgebreide contacten met mensen uit het plaatsje Agnita, ongeveer 60 km ten oosten van Sibiu, in Roemenië: regelmatig bezoeken we de Reformatus Kirche, de RK parochie, het plaatselijke ziekenhuis, een middelbare school in Agnita en de lagere school in het dorpje Birghis (5 km van Agnita). Ook met de burgerlijke gemeente bestaan inmiddels contacten.

Bezoek aan Agnita oktober 2016
We hebben gesproken met kerkenraad en diaconie. En we hebben het lyceum bezocht en de nieuwe pastoor en de huisarts van Ravasel ontmoet. Impressies van deze reis vindt u hier.

Voedselpakketten actie 
Gemeenteleden kunnen in november intekenen voor voedselpakketten: 10 euro per pakket. Wie intekent geeft contant geld of maakt het bedrag over op onze rekening. Wij sturen het geld naar de Diaconie in Agnita en naar een verwilligers organisatie van jongeren in Agnita. Beide organisaties kopen bij de lokale winkels ingrediënten en stellen daarmee voedselpakketten samen. Zij brengen deze pakketten vervolgens bij mensen waarvan hen bekend is dat ze deze ondersteuning nodig hebben. Dit zijn adressen uit de kerkelijke gemeenschap (Hongaarstalige RK parochie en Hongaarstalige Reformatus kerk), adressen die klant zijn bij de thuiszorg en overige adressen die bekend zijn bij de burgerlijke gemeente van Agnita. Door de spreiding over meerdere organisaties proberen we te bereiken dat alle allerarmsten die het nodig hebben hulp ontvangen.
Een impressie van de actie eind 2014 vindt u hier.

Eerdere berichten: 
- Impressies van de reis naar Agnita in april 2015 vind u u
hier. Het reisverhaal vindt u hier.
- Impressies van de reis naar Agnita in mei 2014 vindt u
hier. Het reisverhaal vindt u hier.
- Impressies van de reis naar Agnita in april 2012 vindt u
hier. Het reisverhaal vindt u hier.

Roemeniëwerkgroep Kerken Oosterbeek

Hoe het begon
Dominee Endre Kozma van de Reformatus Kirche in Agnita vroeg rond 1998 de SRBN om een contact met een kerkelijke gemeente in Nederland, o.a. omdat hij zijn kleine gemeenschap wilde revitaliseren en jongeren wilde betrekken bij de kerkelijke activiteiten.

Nadat een groep jongeren uit Oosterbeek in 1999 in Alba Julia (in Roemenië) was geweest ontstond bij enkele ouders – leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Oosterbeek - het idee van een gemeentecontact en daaraan gekoppelde hulpverlening; een werkgroep werd gevormd. Via de SRBN vonden zij de vraag van Endre Kozma uit Agnita; zo zijn de contacten met Agnita ontstaan. Kort daarna is ook de RK Sint Bernulphus parochie in Oosterbeek vertegenwoordigd in de werkgroep, en op dat moment zijn er contacten gelegd met de RK kerk in Agnita.

Roemenië en zijn inwoners
Vijftig jaar communisme onder Ceausescu heeft zijn sporen nagelaten: het welvaartsniveau is laag en de mensen zijn de gedachte ontwend dat eigen initiatief vooruitgang kan betekenen.

Wat de Roemenen wél hebben is een grenzeloze gastvrijheid en warmte: daar kan de koele Nederlander nog wat van leren!

Roemenië wordt bewoond door verschillende volken. Of eigenlijk is het andersom: de grenzen van Roemenië zijn (in de 20e eeuw) zo getrokken dat delen van verschillende volken nu in één land verenigd zijn. Er wonen Roemenen, Hongaren, Duitsers en zigeuners (Rroma). Incidenteel zijn er (gelukkig marginale) spanningen tussen de bevolkingsgroepen.

In Agnita gaat het vooral om drie bevolkingsgroepen: Roemenen, Rroma en Hongaren. Omdat ons contact is ontstaan via de Reformatus Kirche, die door de Hongaarse bevolking is gesticht, hebben wij veel met Hongaren te maken. In Agnita leven Hongaren en Roemenen vredig samen. Dit komt deels omdat de Hongaren veruit in de minderheid zijn. In dorpen en steden waar de verhouding van aantallen inwoners anders is, zijn er vaak meer problemen.

Agnita ligt in een licht heuvelachtig landschap en heeft ongeveer 11.000 inwoners. Er is een ziekenhuis, een weeshuis, twee middelbare scholen en enkele fabrieken. Er is een busverbinding met de grote stad Sibiu (tweemaal per dag); enkele reis één uur rijden. 

   

Reformatus Kirche
Deze protestantse kerkgemeenschap heeft ongeveer 200 leden; allen Hongaren. Het handhaven van de eigen identiteit end e Hongaarse taal is erg belangrijk voor hen. Men heeft in 2003 een eigen kerkzaal in gebruik genomen; deze bevindt zich op de eerste verdieping van ‘de pastorie’. Voordien had men geen eigen kerkruimte. De verbouwing is tot stand gekomen met ondersteuning vanuit Nederland. Dominee Endre Kozma spreekt (steeds beter) Engels.

Rooms-Katholieke Parochie
Tegenover ‘de pastorie’ van de Reformatus Kirche staat de RK kerk, die in 2003 geheel gerestaureerd is, met behulp van steun uit het buitenland, ook vanuit Nederland is hier financiële steun gegeven. De RK Parochie heeft ongeveer 115 leden. In het najaar van 2003 is er een nieuwe pastoor gekomen: Gabor Adorjan.

Diakonie/Caritas: opgericht door de Reformatus gemeente en de RK Parochie. Deze oecumenische werkgroep van beide kerken zorgt voor materiële ondersteuning van de eigen gemeenteleden en van de zwaksten in Agnita. Haar activiteiten worden voornamelijk uit Oosterbeek gefinancierd.

Ziekenhuis
Agnita heeft een ziekenhuis met 78 bedden. Eén ambulance (een afdankertje uit Duitsland) is continu beschikbaar. De twee gebouwen zijn oud en direct op de grond gebouwd, waardoor vocht tot bijna twee meter hoog optrekt in de muren: niet echt bevorderlijk voor een gezond klimaat! Inmiddels is er een behoorlijke renovatieslag uitgevoerd. We hielpen het ziekenhuis met rolstoelen, bedden, apparatuur voor de waskeuke, kleding etc.

Lagere school
In het dorpje Birghis is een lagere school; in één van de lokalen wordt les gegeven in het Hongaars; een aantal kinderen uit de Reformatus Kirche bezoekt deze school. Het glas stond zonder stopverf in de sponningen…als er tenminste glas in zat; en dan te weten dat er het in de winter –25 ºC kan zijn! Dat is verbeterd door een Roemeense vakman die vanuit Oosterbeek werd betaald. Inmiddels zijn de lokalen door inzet van jongeren uit Oosterbeek én Agnita van vrolijke kleuren voorzien (ze waren ‘keurig’ donkerbruin!) en zijn er computers beschikbaar. Het enige toilet staat op enige afstand van het schoolgebouw en bevat een plank met een gat erin…ook voor verbetering vatbaar.

Voedselpakketten
In Nederland kunnen we het ons haast niet voorstellen, maar in Roemenië hebben veel mensen in de winter erg weinig om van te leven. De diakonie-caritas-werkgroep van de kerken wordt financieel vanuit Oosterbeek in staat gesteld om de ingrediënten van voedselpakketten in te kopen bij de plaatselijke middenstand en verspreidt de pakketten in de donkere weken voor kerst. Ook de kinderen van de zondagsschool ontvangen bij het kerstfeest pakketjes.

Reizen
Regelmatig organiseren we reizen naar Agnita, om de persoonlijke contacten te verstevigen en om de situatie ter plekke te bekijken en te bespreken.

Jongerenreizen
Vanaf 2002 wordt jaarlijks een jongerenuitwisseling georganiseerd, om en om in Agnita en Oosterbeek. Doorgaans doen zo´n 25 tot 30 jongeren mee aan het progamma, waarin het ontdekken van elkaars cultuur en elkaars land altijd een centraal thema is.

Vakantie
Enkele Oosterbekers deden tijdens hun vakantie Agnita aan. De afstand Oosterbeek – Agnita is ongeveer 1900 km, een autorit van twee lange dagen; lang maar prachtig. Roemenië is een prachtig land. Voor tal van vakantietips: zie www.paspoortroemenie.nl

Motivatie
Jezus’ leven stond in het teken van zorg voor de minder bedeelden. Hij leerde ons te delen wat ons gegeven is, zodat iedereen geluk kan ervaren. Wij willen die lijn doortrekken naar de huidige tijd: niet steeds met onszelf bezig zijn maar onze naaste zien en helpen. De liefde van God geeft ons de kracht om dit werk te doen, ook al is het niet altijd gemakkelijk.

Het gemeentecontact geeft de mogelijkheid tot heel nieuwe/andere activiteiten waaraan Oosterbeekse gemeenteleden kunnen deelnemen.

Steun Agnita!
Wij voelen ons zeer betrokken bij de bewoners van Agnita. Naast deze persoonlijke betrokkenheid draait het hier natuurlijk ook om geld. Ons geld in dit geval. Goed om te weten dat met een voor Nederlandse begrippen kleine hoeveelheid geld in Roemenië erg veel te bereiken is!

Laat zien wat het u waard is om te delen wat ons gegeven is!

Download hier onze informatie folder in het Nederlands of Roemeens !

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Leen en Jannie van Doorn, tel. 026 333 3854
Henk Romein, tel. 026 334 14 22

Onze voedselpakketactie loopt weer !
Uw bijdrage is welkom op rekening NL51 INGB 0008 9106 86 t.n.v. Roemenië-project Kerken Oosterbeek (onder vermelding van ‘voedselpakketten’).
Doet u mee?


Giften zijn welkom op NL51 INGB 0008 9106 86 ten name van ‘Roemenië-project Kerken Oosterbeek‘. We zijn steeds op zoek naar goede vormen van hulpverlening. Het is belangrijk om daarbij geen jaloezie te wekken en te zorgen dat de hulp werkelijk daar komt waar zij nodig is.

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site