Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Deze pagina is voor iedereen die geïnformeerd wil worden over het jeugd- en jongerenwerk.
 

Jeugddienst 4 februari 2018


Jeugdwerk
Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep in de gemeente. Zowel op zondag als in de week worden er verschillende activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij de behoeften van kinderen, de jongeren en hun ouders.
Wij hopen met met deze activiteiten dat de kinderen vertrouwd raken met bijbelverhalen en ontdekken hoe je in vertrouwen met God kunt leven.

Naast de oppas en kindernevendienst op zondagmorgen, de Tienergespreksgroep, Wiebers en Blue, zijn er jaarlijkse of éénmalige activiteiten. We noemen o.a. het jaarlijkse Kerkkamp, het Taluduitje voor de allerjongsten, Kerkenpad voor groep 6 van de bassischolen en de schoolkerkdienst.

Data van bijzondere kerkdiensten 2018 - 2019
11 november kerk en schooldienst met de paasbergschool.
25 december eerste kerstdag-dienst speciaal gericht zijn op gezinnen met kinderen.
24 februari jeugddienst met een koor
14 april palmpasen
20 april kinderpaaswake
16 juni overstapdienst

Wilt u meer weten, kijk op de desbetreffende pagina's of neem contact op met de jeugdouderling Tineke Schonck, tel.  026-8483664..

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site