Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
De kerk staat midden in de samenleving en is een open gemeenschap met de samenleving. Diverse groeperingen hebben onderdak gevonden in de kerk. Daarnaast worden er veel activiteiten georganiseerd die een cultureel karakter hebben.

Culturele stichting Oude kerk

Sinds november 2000 organiseert de Culturele Stichting de Oude Kerk te Oosterbeek klassieke concerten van hoge kwaliteit in het oude zaalkerkje uit de tiende eeuw aan de Benedendorpsweg 134 te Oosterbeek. 

Gedurende de maanden november t/m maart vindt er elke tweede zondag van de maand om 15.30 uur een bijzonder concert plaats. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even na te genieten en met de musici van gedachten te wisselen. 

www.concertenoudekerk.nl

Culturele Stichting Oude Kerk
Benedendorpsweg 34
6862 WJ Oosterbeek
Tel: 026 – 3335358

e-mail: secretariaat@concertenoudekerk.nl

Rondleidingen Oude Kerk

EEN DUIZENDJARIGE KERK

De Oude Kerk te Oosterbeek is een 10e eeuwse pre-Romaanse kerk en als zodanig de oudste nog in gebruik zijnde kerk van ons land. De kerk staat aan de zuidelijke rand van het Veluwemassief bij de uiterwaarden van de Rijn.

Tijdens de Slag om Arnhem in de septemberdagen van 1944, speelde deze kerk een cruciale rol. Het was een van de laatste steunpunten voordat de airbornes over de rivier moesten terugtrekken. Na de gevechten tijdens de slag en de daarop volgende evacuatie vonden de dorpelingen bij hun terugkomst een geruïneerd dorp en een verwoeste kerk terug.

Bij het herstel van de kerk ontdekte men dat deze een hogere ouderdom had dan steeds werd aangenomen. Een onderzoek naar de bouwgeschiedenis door middel van opgravingen in 1946 bevestigde, dat het om een zeer oud kerkgebouw ging. In samenspraak met de Rijksdienst voor Monumentenzorg werd besloten de kerk in de oorspronkelijke vorm met de Romaanse koorsluiting te herstellen. In haar duizendjarig bestaan heeft de kerk veel over zich heen zien komen, vooral in het laatste oorlogsjaar. Aan de buitenzijde is dit, evenals de in de loop der jaren gedane herstellingen, nog goed waarneembaar. Aan de oostzijde zijn de fundamenten van het voormalige gothische koor zichtbaar. Hierop is een gedenksteen geplaatst, die herinnert aan de gebeurtenissen, die zich hier in september 1944 hebben afgespeeld.

Van het eens rond de kerk liggende kerkhof zijn enkele grafstenen bewaard gebleven, die nu een plaats hebben gevonden aan de zuidzijde van de kerk. Ook vinden we daar een aantal brokken tufsteen, die bij de laatste restauratie zijn overgebleven.

Aan de noordzijde, bij de hoofdingang, staat een knotlinde, die de respectabele leeftijd heeft van rond 300 jaar.

In 1949 werd de kerk weer in gebruik genomen voor de eredienst. Bij die gelegenheid, en ook nadien, zijn verschillende geschenken door de Britse en Poolse veteranen aangeboden, waarvan de meeste een functie hebben bij de diensten, zoals preekstoel, avondmaalstafel, doopvont en kandelaars. Van het vroegere interieur zijn de koperen kaarsenkronen en de Statenbijbel uit 1660 de enige voorwerpen, die de verwoestingen overleefd hebben.

Oude Kerk Oosterbeek
Benedendorpseweg 134
6862 EB Oosterbeek

De kerk is opengesteld van 1 mei tot 1 oktober op woensdag, donderdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast kunnen voor gezelschappen afspraken worden gemaakt, zowel voor binnen als buiten de bovengenoemde openingstijd.
Mw. R. Meijer, Doorwerth 026-3333904
Mw. A. Lamers, Oosterbeek 026-3337467

Kerkelijk Bureau
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek (026) 3333094

Stichting vrienden van de Oude Kerk

Recent is de stichting vrienden van de oude kerk opgericht.
Op de pagina van de stichting vrienden van treft u uitgebreide informatie aan en een folder die speciaal voor en door de stichting is gemaakt.    

 

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site