Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Op deze pagina vindt u informatie over de Raad van Kerken Oosterbeek/Wolfheze en een aantal acitiviteiten.
Meer informatie kunt vinden op de website: www.raadvankerkenoosterbeek.tk

Raad van kerken Oosterbeek/Wolfheze

In de Raad van kerken Oosterbeek zijn vertegenwoordigd de Rooms Katholieke Parochie, de Remonstrantse Gemeente en de Protestantse Gemeente.

Iedere kerk is vertegenwoordigd met drie leden, waarvan één en zo mogelijk twee leden deel uitmaken van het officiële bestuur van die kerk. In het kort samengevat is de taak:

* het versterken van de band tussen genoemde kerken door elkaar te leren accepteren als een verschijningsvorm van de gemeente van Jezus Christus.
* Het instellen van werkgroepen die verdere samenwerking tussen de lidkerken voorbe-reiden.

Als middelen hiertoe noemt de Raad:

*het organiseren van oecumenische diensten, twee ochtenddiensten en - tijdens de advents- weken en de veertigdagentijd – de vespers; de liturgiegroep heeft een aandeel in de vormgeving ervan

* het bevorderen van oecumenische gespreks-groepen

Thomasvieringen


Inlichtingen:
Leo van Weele, 026 333 7460Leerhuis

Messiaanse verwachting in Thora, Bijbel en Koran

Ook in het seizoen 2018 - 2019 organiseert de Raad van Kerken Het Leerhuis.
Het thema voor het nieuwe jaar is Messiaanse verwachting in Thorta, Bijbel en Koran. Sprekers uit de Joodse en christelijke traditie zullen vanuit hun eigen geschriften ingaan op het verlangen naar een messias.
Bekijk het concrete jaarprogramma.

De avonden worden gehouden in de Vredebergkerk.

Aanvang: 20.00 uur

Kosten bedragen € 55,00 of € 7,50 per avond.

Inlichtingen bij het secretariaat:
mevr. R.M.C. Enklaar - Cooymans, Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek,
telefoon:  026 3335770,
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site