Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Ontmoeting en informatie over uiteenlopende onderwerpen staan centraal op de maandelijkse Contactmiddagen voor Ouderen (en andere geïnteresseerden) in de Vredebergkerk.

Algemene informatie

Ouderenwerk
Onder de titel “Contactmiddagen” worden er activiteiten georganiseerd voor mensen van 50+. De middagen vinden meestal plaats in de Vredebergkerk. Ze beginnen om 14.30 met koffie en thee en rond 15.00 uur begint het meer formele deel met een meditatie. Dan is er pauze want ontmoeting is een belangrijk doel van deze bijeenkomsten. Na de pauze is er een presentatie, meestal een spreker met een lezing en beelden.
De onderwerpen zijn divers. Met Kerst en Pasen wordt er een maaltijd georganiseerd en aan het begin van de zomer is er een reisje. Lees het verslag van het laatste reisje
Hebt u belangstelling, lees het jaarprogramma
Voor vervoer naar de contactmiddagen kan gezorgd worden.

Medewerkers gevraagd.
Als werkgroep zoeken wij vrijwilligers, die mee willen werken aan deze contactmiddagen.
Wat zoeken wij:
- mensen die wel een lezing willen verzorgen
- chauffeurs voor het halen en brengen
Kunt u niet zelf maar hebt u namen van mensen, dan horen we dit ook graag.

Voor vragen, suggesties, tips en vervoer, neem contact op met:
Riet Gerritsen-de Graaff, tel: 026-3333820 of 0633877432
Op de contactmiddag van 23 februari a.s. zal de heer Jaap van Duuren aanwezig zijn.
Jaap vertelt zijn eigen verhaal met de titel “Pelgrim met een missie”.
Deze realiteit gaat over zijn pelgrimstocht per fiets naar Santiago, zijn Stichting CHEF, (Childcare Education Foundation) en het geld dat bijeen gebracht moet worden voor “zijn missie” n.l. een school te bouwen in Marmuda in Gambia.

Mevrouw Greet Meijer zal deze middag leiden. De inloop is om 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur.
De contactmiddag van 27 maart a.s. is de Paasmaaltijd. Aanwezige predikant is ds. Petra Doorn. Graag t.z.t. aanmelding bij Riet Gerritsen-de Graaff, tel: 026-3333820/ 0633877432. Voor deze middag is de inloop om 15.30 uur. Aanvang 16.00 uur.

Op 24 april a.s. wil de heer Govert de Kleer u met beelden meenemen op zijn reis door Andalusië. Deze middag wordt begeleid door mevrouw  Greet Meijer. De inloop is om 14.30 uur. Aanvang 15.00 uur.


 
Contactmiddagen 2018 februari t/m mei
                  
    
Datum                       Gast                                     Onderwerp                             Predikant
 
20 februari
 
 
Dhr. Jaap van Duuren  
 
Pelgrim met een missie
 
Mevr. Greet Meijer
 
27 maart *
 
 
Paasmaaltijd
 
 
Ds. Petra Doorn
 
24 april
 
 
Dhr. Govert de Kleer
 
Andalusië in woord en beeld
 
Mevr. Greet Meijer
 
22 mei
 
 
Reisje
 
 
Ds. Oebele v.d. Veen
* Voor de Kerst- en Paasmaaltijd is de inloop vanaf 15.30 uur, de aanvang is om 16.00 uur.
 
 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site