Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Ontmoeting en informatie over uiteenlopende onderwerpen staan centraal op de maandelijkse Contactmiddagen voor Ouderen (en andere geïnteresseerden) in de Vredebergkerk.

Algemene informatie

Ouderenwerk
Onder de titel “Contactmiddagen” worden er activiteiten georganiseerd voor mensen van 50+. De middagen vinden meestal plaats in de Vredebergkerk. Ze beginnen om 14.30 met koffie en thee en rond 15.00 uur begint het meer formele deel met een meditatie. Dan is er pauze want ontmoeting is een belangrijk doel van deze bijeenkomsten. Na de pauze is er een presentatie, meestal een spreker met een lezing en beelden.
De onderwerpen zijn divers. Met Kerst en Pasen wordt er een maaltijd georganiseerd en aan het begin van de zomer is er een reisje. Lees het verslag van het laatste reisje
Hebt u belangstelling, lees het jaarprogramma
Voor vervoer naar de contactmiddagen kan gezorgd worden.

Medewerkers gevraagd.
Als werkgroep zoeken wij vrijwilligers, die mee willen werken aan deze contactmiddagen.
Wat zoeken wij:
- mensen die wel een lezing willen verzorgen
- chauffeurs voor het halen en brengen
Kunt u niet zelf maar hebt u namen van mensen, dan horen we dit ook graag.

Voor vragen, suggesties, tips en vervoer, neem contact op met:
Riet Gerritsen-de Graaff, tel: 026-3333820 of 0633877432

 
Contactmiddagen in het seizoen 2017 - 2018
  Datum                         Gast                                     Onderwerp                             Predikant
 26 september
 
Dhr. Gert van den Hof
 
 
Gouda in woord en beeld
 
Mevr. Greet Meijer
 
 
24 oktober
 
 
Dhr. Ton Hendriksen
 
Samenzang
 
Ds. Oebele v.d. Veen
 
21 november
 
Ds. Jan Heine 
 
'De verhalen van de decembermaand’
- Licht tussen pepernoot en oliebol -
 
 
Ds. Petra Doorn
 
19 december *
 
 
Kerstmaaltijd
 
 
Ds. Oebele v.d. Veen
 
23 januari
 
Dhr. Dick van Veelen en Dhr. Ulbe Anema
Lezing over de schilders van de Veluwezoom
 
Ds. Oebele v.d. Veen
 
20 februari
 
 
Dhr. Jaap van Duuren  
 
Pelgrim met een missie
 
Mevr. Greet Meijer
 
27 maart *
 
 
Paasmaaltijd
 
 
Ds. Petra Doorn
 
24 april
 
 
Dhr. Govert de Kleer
 
Andalusië in woord en beeld
 
Mevr. Greet Meijer
 
22 mei
 
 
Reisje
 
 
Ds. Oebele v.d. Veen
* Voor de Kerst- en Paasmaaltijd is de inloop vanaf 15.30 uur, de aanvang is om 16.00 uur.


 
Kerstcontactmiddag met maaltijd
Op 19 december vindt dit jaar de Kerstcontactmiddag plaats. We hopen elkaar in een feestelijke sfeer te ontmoeten om 16 uur in de Vredebergkerk. We willen samen kerstliederen zingen, van muziek genieten en luisteren naar een kerstverhaal en kerstgedichten. Wilt u zich voor deelname aan de maaltijd opgeven tot uiterlijk 16 december? Opgave bij:
Riet Gerritsen- de Graaff, tel 026-3333820 of mobiel: 06-33877432. Ds. Oebele van der Veen zal leiding geven aan deze middag. Allen van harte uitgenodigd.
 
 
Contactmiddag 23 januari. Schilders van de Veluwezoom
Oosterbeek heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een belangrijk schildersdorp. Dhr. Dick van Veelen en dhr. Ulbe Anema zullen vertellen over de schilders van de Veluwezoom en daarbij ook afbeeldingen van laten zien. Ds. Oebele van der Veen zal deze middag leiden. 14.30 uur: samen koffiedrinken. Om 15 uur begint het moment van bezinning


Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site