Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Ontmoeting en informatie over uiteenlopende onderwerpen staan centraal op de maandelijkse Contactmiddagen voor Ouderen (en andere geïnteresseerden) in de Vredebergkerk.

Algemene informatie

- Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag en beginnen om drie uur. We drinken eerst samen thee. Vervolgens is er een moment van zingen en bezinning op een bijbelgedeelte. Na een korte pauze is er een lezing, een voordracht, een diapresentatie, een videopresentatie of een optreden. Om ongeveer half vijf wordt de bijeenkomst afgesloten.

- Voorafgaande aan Kerst en Pasen hebben de bijeenkomsten het karakter van een maaltijd. Op deze samenkomsten krijgen het zingen en de bijbeloverdenking een grotere plaats. Vaak worden verhalen of gedichten gelezen en is er een muzikaal optreden.

- In mei vindt het jaarlijkse Ouderenreisje plaats. In de regel duurt dit van ongeveer 11 uur tot 18 uur. Vaak gaat het om een bus- of bootreisje met daaraan verbonden een maaltijd.
 
Contactmiddagen – iets voor u?
Sinds lange tijd worden er contactmiddagen georganiseerd binnen onze kerk. In de regel wordt er aan deelgenomen door onze oudere gemeenteleden. Maar ook jongere gemeenteleden zijn van harte welkom.
De middagen vinden maandelijks plaats en beginnen om 15.00 uur (de kerst- en paasbijeenkomsten om 16.00 uur).
De thema’s zijn heel gevarieerd.
Na een kop koffie of thee is er een moment van bezinning met bijbellezing, overdenking en een aantal liederen. Vervolgens is er een korte pauze met koffie of thee. Daarna volgt een lezing, vaak aan de hand van dia’s. De onderwerpen zijn heel verschillend: dia’s over de natuur, over reizen naar Canada, Alaska, India, maar ook over oud Oosterbeek. Sommige sprekers vertelden over hun pelgrimsreis. Veelal beginnen we het activiteitenjaar met het samen zingen van oude geestelijke en wereldlijke liederen. Wanneer u deze bijeenkomsten eens mee wilt maken bent u hartelijke welkom. (zie voor het programma hieronder) 
 
CONTACTMIDDAGEN VOOR 50PLUSSERS
 
Verslag ouderenreisje
Mij werd door ds. Petra Doorn verzocht een verslag te schrijven over de “ouderenreis”, wat ik graag doe. Met 56 personen, waaronder zoals gewoonlijk veel dames, stapten wij goedsmoeds in de gereedstaande bus met een vriendelijke bestuurder. De lange snelwegen gaven ruimschoots gelegenheid familiegegevens e.d. uit te wisselen tot wij scheep gingen op de Prinses Julianaboot om de Kagerplassen te bevaren. Als kapitein hadden wij aan boord onze incognito ds. Petra, echter zonder strepen of ordetekens, maar wel met een bemoedigend woord. De zeer zonnige dag met 25 liet niets te wensen over. We hebben een kaasboerderij aangedaan, waar we uitgebreid werden voorgelicht hoe de kaas tot stand kwam en er zelfs van konden proeven (en kopen). Dat er melk aan te pas kwam wisten we wel, we zijn niet dom, maar hoe die melk verkregen werd konden we vakkundig uitgelegd door de boer vernemen. De geefsters van de melk maakten kennis met ons, omdat ze wegens blijde verwachting tijdelijk thuis vertoefden. Zowel bij de kaas als bij de melk werden vragen gesteld en beantwoord. Het zou me niets verwonderen als er met de verkregen kennis een boerderij annex kaasmakerij in Oosterbeek of omgeving tot stand zou komen. We brachten ook als slot nog een bezoek aan de kalfjes als weemoedig afscheid. Ik zou als snoeper haast vergeten dat het gebruikelijke snoep enkele malen rondging in de bus, wat alles bij elkaar nu reeds uit laat kijken naar de volgende “ouderenreis” in 2018.
A. Dekker
 
Contactmiddagen
De voorbereidingscommissie heeft weer een boeiend programma opgesteld voor het komende seizoen. De eerste bijeenkomst is op 26 september. Gert van den Hof zal dan een lezing houden en dia’s laten zien over de stad Gouda.
Op 24 oktober zal Ton Hendriksen samen met ons geestelijke- en volksliederen zingen. Het overige programma volgt in het komende kerkblad.
 
N.B. We willen een half uur eerder beginnen dan gebruikelijk: om 14.30 uur. U heeft dan de gelegenheid tot informeel contact bij een kopje koffie of thee met iets lekkers. Om 15 uur begint het bezinningsdeel van de middag. Na een korte pauze vindt de lezing met dia’s plaats.
Oebele van der Veen

 

   

 
In het komende seizoen, dat op 26 september begint, gaan we extra aandacht besteden aan de maandelijkse bijeenkomsten.
We gaan ook een paar dingen een beetje veranderen.
Om te beginnen verandert de aanvangstijd. Deze wordt HALF DRIE! Als u binnenkomt, wordt u direct verwelkomd met een kopje koffie of thee met iets bijzonders, iets echt lekkers. Terwijl u de koffie of thee opdrinkt is er volop gelegenheid met elkaar te praten. Om drie uur begint de meditatie, zoals u dat tot nu toe gewend was. Hierna volgt een pauze, waarin u nogmaals koffie of thee krijgt aangeboden en u de gesprekken kunt voortzetten.
In het laatste deel van de contactmiddag volgt een bijdrage (vaak met plaatjes) van een spreker. In deze verhalen willen we meer afwisseling brengen dan voorgaande seizoenen. Dus niet alleen maar reisverhalen van vaak verre bestemmingen, maar ook voordrachten over andere onderwerpen. Het onderwerp van deze voordrachten wordt in het Kerkblad bekendgemaakt. Omstreeks vijf uur is de middag afgelopen.
 
Met bovenstaande veranderingen luisteren we naar suggesties van bezoekers van het afgelopen seizoen. We hopen op een hoger bezoek dan voorheen, waarbij de leeftijd van de deelnemers meer valt in de categorie 50PLUS. U bent van harte welkom: dinsdagmiddag, 26 september, HALF DRIE, in de VREDEBERGKERK.
 
Corstiaan A. v.d. Klis
  
 
 

Wie wil een bijdrage leveren aan de contactmiddagen: twee oproepen
De werkgroep die contactmiddagen voor ouderen organiseert, zoekt mensen die, al dan niet aan de hand van dia’s, iets willen vertellen over hun hobby, interessegebied of vakantiereis. Uitbreiding van het aantal sprekers, betekent voor de bezoekers weer een grotere variatie aan onderwerpen. Bent u het zelf niet, maar kent u een familielid, buur of goede vriend die hierin is geïnteresseerd, laat het ons dan alstublieft even weten.
De werkgroep zoekt ook nog enthousiaste mensen die bereid zijn om een aantal ouderen op te halen en naar de bijeenkomsten van de contactmiddagen te brengen.
Deze samenkomsten vinden maandelijks van september tot mei, op dinsdagmiddag van 15.00 uur – 17.00 uur, plaats in de Vredebergkerk. Uw medewerking hieraan wordt bijzonder op prijs gesteld.
 
Wilt u ons met één of beide oproepen helpen neemt u dan contact op met Riet Gerritsen-de Graaff, tel: 026-3333820 of 0633877432
 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site