Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Kerkgroep Beheer
De Kerkgroep Beheer, in kerkelijke termen "Het College van Kerkrentmeesters" is verantwoordelijk voor de financiën, het beheer en de exploitatie van gebouwen en terreinen van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek – Wolfheze.
Het draagt zorg voor de geldwerving, het jaarlijks opstellen van de begroting en jaarrekening, en een vooruitblik voor de komende vijf jaar. Verder is het verantwoordelijk voor de archivering en het personeelsbeleid.

Kerkgroep Beheer

De uitgaven van de Protestantse Gemeente bestaan voor een groot deel uit de salarissen van de predikanten, de kosten voor het gebruik van gebouwen en uitgaven voor pastoraat, catechese, kerkdiensten, jeugdwerk, sectiewerk e.d. Daarnaast draagt de plaatselijke kerk bij aan de landelijke kosten van de Protestantse Kerk in Nederland.

De belangrijkste bron van inkomsten zijn de jaarlijkse bijdragen die via de actie Kerkbalans worden toegezegd en in mindere mate de wekelijkse kerkcollecten. Alle gemeenteleden krijgenelk jaar in januari toelichtend materiaal aangereikt plus een formulier om de bijdragen voor dat jaar vast te leggen. De actie Kerkbalans wordt in onze gemeente niet alleen gehouden voor de kerk, maar ook voor de Diaconie en Zending en Werelddiaconaat. De exploitatie van gebouwen is een extra bron van inkomsten.

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: J.G.D.van der Ros, tel. 026-3391722
Secretaris: K. Braam
e-mail: Organisten organisten@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Geldwerving 
Rekeningnummer: NL60RABO0373726686  t.n.v. CVK Protestantse Gemeente te Oosterbeek – Wolfheze 
Begroting 2017
ANBI gegevens

Verduurzaming

Groene Kerk


De Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze wordt "Groene Kerk".
Begin 2018 startte een werkgroep Groene Kerk, als onderdeel van de diakonie. Voor actueele informatie, bekijk de pagina van de Groene Kerk.

Contactpersoon
Teus van Eck, tel. 0615329704 of e-mail: tencvaneck@planet.nl
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site