Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. 
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.
De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.

 

Actie Kerkbalans 2017

Actie Kerkbalans 2017
Januari is de startmaand van de landelijke actie Kerkbalans.
In onze gemeente gaan meer dan 80 vrijwilligers op pad om de enveloppen voor de vrijwillige bijdrage te overhandigen en later het ingevulde formulier met toezeggingen weer op te halen.
Alle leden wordt gevraagd naar vermogen een bijdrage te geven voor de activiteiten van de plaatselijke kerk.
Van al onze kerkelijke inkomsten komt zo’n 75% via deze actie binnen.
De verhuur van onze gebouwen voor allerlei gemeenschapsactiviteiten zorgt voor een belangrijk deel van de rest van de inkomsten.

Waaraan wordt dit geld besteed?
Voor velen is een kerk direct herkenbaar door de kerkdiensten.
Maar daarnaast zijn predikanten en vele vrijwilligers actief met het bezoeken van hen die om een bezoek zitten te springen.
Verder ondersteunt de diaconie mensen binnen en buiten de kerk, dichtbij en veraf.
Er zijn allerlei activiteiten die mensen, die daaraan behoefte hebben, bij elkaar brengen.
Om een kerstkuier te organiseren . Om van elkaar wat op te steken.
Gebouwen kosten ook geld en worden ingezet voor ook niet kerkelijke activiteiten.
Omdat de zorg voor mens en wereld een wezenlijk onderdeel vormt van ons kerk-zijn, is de actie Kerkbalans in Oosterbeek-Wolfheze gericht op zowel de directe kerkelijke kosten als het diaconale werk.
De gemiddelde bijdrage per bijdragende eenheid is momenteel ongeveer  € 280 per jaar voor de kerk, en ruim € 30 voor de diaconie.Richtijnen voor de bijdrage 2017

 
Ons nummer is skg NL73 FVLB 0699 7421 53 t.n.v.  Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze.

Hier vindt u de actuele gegevens van de actie kerkbalans 2017
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site