Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Actie Kerkbalans 2018

Ruim 80 vrijwilligers waren tussen 20 januari en 3 februari opstap voor de actie kerkbalans. Aan alle  kerkleden is tussen gevraagd aan te geven welke financiële bijdrage ze willen geven voor het in stand houden van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
De kerk krijgt geen subsidie van de overheid dus al het werk en het onderhoud van de gebouwen moet worden betaald van vrijwillige bijdragen.
De leus voor de actie dit jaar is
“Geef voor je kerk”.

Wilt u meer weten waar het geld voor wordt gebruikt, lees de brief.


Wilt u rechtstreeks geld overmaken dan kan dat naar:
NL60RABO0373726686  t.n.v. Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site