Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de niet diakonale gelden en de gebouwen. Door middel van deze pagina willen wij u informatie geven over het werk van het college.
Informatie over de actie kerkbalans, de begroting en informatie over de collecten.


 

Beheer en verhuur

Ook koren, groepen, vrijwilligers maken gebruik van de kerk. Daarom treft u ook uitgebreide informatie aan over de verhuur mogelijkheden van de diverse kerken.

Gebruik en consumpties van/in de ruimten van de Vredebergkerk
 
Voor het reserveren en boeken van een ruimte in het kerkgebouw moet contact worden opgenomen met het kerkelijk bureau ( mevrouw Jansen ). Daar wordt bekeken of de gevraagde ruimte beschikbaar is en of, indien nodig, koster of cateringassistenten aanwezig kunnen zijn. Mocht dit niet lukken dan kan de ruimte niet gebruikt worden.
Ook al bent u, vanuit het verleden, gewend besprekingen en bijeenkomsten te regelen en dan te verwachten dat de door u gewenste ruimte beschikbaar is moeten wij u toch dringend verzoeken eerst met het kerkelijk bureau contact op te nemen of de door u gewenste ruimte beschikbaar is. Dit voorkomt teleurstelling en mogelijk wrevel.
Indien u tijdens het gebruik van de ruimte wensen heeft t.a.v. dranken en hapjes verzoeken wij u dit aan te geven bij de reservering. De koster of cateringassistent neemt dan contact met u op om e.e.a. te bespreken.

NB: Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen.
 
Wat betreft de consumpties geldt voor strikt kerkelijke activiteiten dat koffie en thee en daarbij genoten frisdranken om niet worden verstrekt.  Alle overige dranken en hapjes worden in rekening gebracht voor de geldende catering prijslijst.
 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site