Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Kindernevendienst is bedoeld voor kinderen van de basisschool.

Contact en coördinatie Oosterbeek:
Karin Braam-Maters 06-53525222KindernevendienstIn de Vredebergkerk is elke zondag kindernevendienst in twee verschillende leeftijdsgroepen. Meestal gaan de kinderen naar hun eigen ruimte na het gesprek met de kinderen en na het zingen van een kinderlied.
De bedoeling van de kindernevendienst is de kinderen in hun eigen taal en op hun niveau vertrouwd te maken met het evangelie. Hetzelfde thema van de preek wordt met hen besproken en op een leuke manier verwerkt.
De kinderen komen tijdens de collecte terug in de kerkzaal en maken de gebeden mee, soms dragen ze een gebedsintentie aan.

De kindernevendienstleiding:
Henriëtte Artz-Nijman
Marloes Berendsen - Pothoven
Karin Braam-Maters
Quinta Van der Sluis-Plante
Arianne van Tongeren
Willeke ter Velde
Miranda van de Wetering
Marjan Wilmink
Hanneke Drewes
Mark Mandemakers
Rob Schonck
Eigen collecte kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt een eigen collecte gehouden, met een eigen spaarvarken. Er is gekozen voor een goed doel wat duidelijk is voor de kinderen.
We sparen voor een zwanger dier, een geit, kippen of een korf vol bijen.
Dit dier wordt dan in Afrika aan een boer gegeven die daarmee een bedrijfje kan starten.Het dier is “zwanger” en de boer die het dier krijgt moet het jong doorgeven aan iemand anders in zijn woonomgeving, b.v. de buurman. Zo geef je 2x!
De ontvangers krijgen ook een training hoe je met het gekregen dier moet omgaan.
Voor meer informatie over het goede doel kunt u kijken op www.heifer.nl
Ik zorg voor jou - 40 dagenproject

De zes zondagen voor Pasen, is er voor de kinderen een speciaal project. Er worden verhalen gelezen over Jezus op weg naar Pasen. Hij maakte moelijke ddingen mee op zijn reis. Maar bij dat alles is Hij niet alleen. God zorgt voor Hem.
Het thema voor de kinderen is dan ook: "Ik zorg voor jou".
In een koffertje komen elke zondag dingen te voorschijn die iets met dat zorgen te maken hebben. Op de grote afbeelding wordt elke zondagmorgen een plaatje toegevoegd.


Het onderstaande projectlied wordt alle zes zondagen gezongen:
Pasen is een nieuw begin,
’t begin van nieuwe dromen
Het is nog klein, het is nog pril,
maar wie het ziet, ziet het verschil:
de zomer zal weer komen

Dan bloeit de tuin als een roos
een zee van mooie kleuren
de bloemen komen uit de knop
en geven jou hun kleuren
dan bloeit de tuin als een roos,
voor wie dit kan geloven,
wat in de grond verborgen zat,
komt dan met kracht naar boven.
  

Hebt u interesse of wilt u meer weten, lees de bijlage of neem dan contact op met  Karin Braam (zie info links boven).    
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site