Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Kindernevendienst is bedoeld voor kinderen van de basisschool.

Contact en coördinatie Oosterbeek:
Karin Braam-Maters 06-53525222Nevendiensten

Voor de schriftlezingen kunnen de kinderen en de tieners naar de nevenzalen van de verschillende kerken gaan, behalve in de Oude Kerk. De bedoeling van de nevendiensten is de kinderen en de tieners in hun eigen taal en op hun niveau vertrouwd te maken met het evangelie. Hetzelfde thema van de preek wordt met hen besproken en op een leuke manier verwerkt.

In de VBK vanaf a.s. zondag en in de Oude kerk en de Open Hof Kerk vanaf volgende week zondag dat is 31 mei een verandering gaat plaatsvinden in de volgorde van de liturgie:
De kinderen gaan naar de KND na het gebed om verlichting met de Heilige Geest. Ze komen terug tijdens het lied na de preek. Na het lied vindt de collecte plaats ( dit is een omkering in de volgorde), zodat de kinderen ook even aan hun ouders kinnen laten zien wat ze hebben gedaan.
Na de collecte zijn de gebeden, de kinderen zijn daarbij aanwezig en leveren via hun eigen gebedenboek ook input voor de voorbeden. Als er mensen zijn overleden worden zij herdacht in aanwezigheid van de kinderen. Daarna zingen we het slotlied en ontvangen we de zegen.


De kindernevendienstleiding:
Henriëtte Artz-Nijman
Marloes Berendsen - Pothoven
Karin Braam-Maters
Quinta Van der Sluis-Plante
Arianne van Tongeren
Willeke ter Velde
Miranda van de Wetering
Marjan Wilmink
Hanneke Drewes
Mark Mandemakers
Rob Schonck
Eigen collecte kindernevendienst in de Vredebergkerk

Tijdens de kindernevendienst wordt een eigen collecte gehouden, met een eigen spaarvarken. Er is gekozen voor een goed doel wat duidelijk is voor de kinderen.
We sparen voor een zwanger dier, een geit, kippen of een korf vol bijen.
Dit dier wordt dan in Afrika aan een boer gegeven die daarmee een bedrijfje kan starten.Het dier is “zwanger” en de boer die het dier krijgt moet het jong doorgeven aan iemand anders in zijn woonomgeving, b.v. de buurman. Zo geef je 2x!
De ontvangers krijgen ook een training hoe je met het gekregen dier moet omgaan.
Voor meer informatie over het goede doel kunt u kijken op www.heifer.nl

kleurplaat

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site