Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
De jeugd heeft de toekomst en dus een belangrijke plaats in onze kerk. Tieners zien we graag komen en zijn van harte welkom.

Tienergesprekskring

TIjdens de diensten op zondagmorgen kunnen de tieners, in de leeftijd van de middelbare school, deelnemen aan de tienergesprekskring.
De tieners gaan een deel van de dienst, tegelijk met de kindernevendienst, naar een eigen ruimte om daar, onder leiding, met elkaar in gesprek te gaan.
 
Het doel van de tienergesprekskring is als volgt:
1.     De tieners een eigen moment te bieden tijdens de dienst, om op eigen wijze in een goede sfeer met elkaar te praten over het geloof.
2.     Een geloofsthema uit te werken door dit gezamenlijk te vertalen naar de leefwereld van de jongeren (thuis/school/werk en de wereld).
 
Hoe werkt de tienergesprekskring?
Elke leider van de kring bereidt het gesprek voor. De gespreksleider gebruikt eigen kennis en levenservaring om samen met de jongeren inhoud en vorm te geven aan het gesprek. Hierbij is hij/zij erop gericht om met aandacht en respect voor ieders eigen geloofsbeleving zoveel mogelijk alle jongeren aan het woord te laten. Een eigen inbreng en interactie onderling wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.
 
Welke methode gebruikt de tienergesprekskring?
De tienergesprekskring haalt de thema’s uit 2 methoden:
1.     Kind op Zondag
2.     JOP Coach
De gespreksleider volgt vaak het preekrooster, maar kan hier ook van afwijken.
Contact en coördinatie:

Contactpersoon Tienergespreksgroep is  Rogier Doornbos, telefoon 026-3702306
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site