Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Informatie, data en achtergronden over activiteiten in de kerk.
Voor inhoudelijke informatie over de  kringen en gespreksgroepen


Informatie over beschikbare liederen en gezangen in de bibliotheek op de kerklaptop.
Bibliotheekindex 

agenda

16 december 18.00 uur Kerstkuier start achterkant Vredebergkerk

17 december 19.00 uur Vesper Festival of Lessons and Carolst in de Bernulphus

19 december
15.30 uur Contactmiddag / Kerstmaaltijd ouderen

24 december
10.00 uur kerkkdienst Vredebergkerk
19.00 uur Kerstviering in 't Schild te Wolfheze
21.00 uur Kerstnachtdienst Opstandingskerk Wolfheze
21.30 uur Kerstnachtdienst Vredebergkerk Oosterbeek
                     
25 december Kerstmorgenviering
09.30 uur Kerstdienst Oude Kerk
10.45 uur Kerstdienst Open Hof Kerk Wolfheze
10.00 uur Kerstdienst Vredebergkerk

28 december 14.30 uur Afscheid Open Hof Kerk Wolfheze

31 december 19.00 uur Oecumenische Oudejaarsdienst in Vredebergkerk

1 januari 10.00 uur Nieuwjaarsontmoeting met korte viering in de Burcht te Wolfheze

5 januari 20.30 uur Medewerkersborrel Blue Kelder Vredebergkerk

9 januari 20.00 uur Leerhuis

16 januari Ontmoeting ouders kinderen 0-4 jaar

23 januari 20.00 uur Leerhuis

28 januari
11.00 uur koffie voor jongere gemeenteleden in Kelder Vredebergkerk

28 januari 15.30 uur Thee met Thema in Vredebergkerk

4 februari 10.00 uur Cantatedienst in de Oude Kerk

4 februari 10.00 uur Jeugddienst en bij-de-koffie-gesprek in Vredebergkerk

Wekelijkse of maandelijkse activiteiten

Kerkcafé - Inloophuis
Elke dondermorgen van 10.00-12.00 uur in de Vredebergkerk
Elke derde dinsdag in de maand van 10.00-12.00 uur in De Burcht te Wolfheze.Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site