Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Informatie, data en achtergronden over activiteiten in de kerk.
Voor inhoudelijke informatie over de  kringen en gespreksgroepen

agenda

13 oktober 14.00 uur Bijbelkring 't Schild Wolfheze

22 oktober bij-de-koffie-gesprek 11.30-12.30 uur na de morgendienst in de Vredebergkerk

23 oktober
20.00 uur Oecumenische gesprekskring

24 oktober
14.30 uur Contactmiddag ouderen

24 oktober 20.00 uur Leerhuis

28 oktober 18.00 uur Thomasviering

2 november
20.00 uur Amnesty International Renkum lezing

Lees meer over deze actie en de andere diaconale activiteiten.

Kerkcafé - Inloophuis
Elke dondermorgen van 10.00-12.00 uur in de Vredebergkerk
Elke derde dinsdag in de maand van 10.00-12.00 uur in De Burcht te Wolfheze.

 
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site