Wie zijn wij
Agenda, en roosters
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Informatie, data en achtergronden over activiteiten in de kerk.
Voor inhoudelijke informatie over de  kringen en gespreksgroepen

agenda

Zondag 10 september Startzondag in de Vredenbergkerk
Op zondag 10 september wordt er, na een aantal rustige zomerweken, een gezamenlijk nieuwe start gemaakt.
Het thema van de startzondag is "Ik moet bij jou zijn".
Na de morgendienst zullen er verschillende activiteiten zijn en we sluiten af met een gezamenlijke lunch. Meer informatie volgt later.


Lees meer over deze actie en de andere diaconale activiteiten.

links

 Website Raad van Kerken Oosterbeek:
http://www.raadvankerkenoosterbeek.tk/

Website Protestantse gemeene Doorwerth-Heaveadorp
www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl


website Remonstrantse gemeente Oosterbeek
www.remonstranten.org/oosterbeek

Website van Kerk in Actie:  
www.kerkinactie.nl

De landelijke PKN houdt periodiek de kerken op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en belangrijk nieuws.
Zie  www.pkn.nl

De site van de landelijke vereniging van kerkrentmeesters:
www.kerkrentmeester.nl

Ook de Oude Kerk heeft een eigen website:
http://pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/oudekerkoosterbeek/

Via www.spannendegeschiedenis.nl   kunnen bezoekers van de regio Arnhem Nijmegen audio- en videoverhalen beluisteren en bekijken over historische routes, waar dus ook de Oude Kerk in Oosterbeek is opgenomen. U kunt het verhaal vinden in de Middeleeuwen in de tijdsbalk of door de klikken op de locatie op de kaart die op de site staat.

Ontmoetingskerk Doorwerth.

ontmoeten 20


Hulpdienst Voor elkaar


De landelijke PKN.
www.protestantsekerk.nl
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site