Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen

Op deze pagina staat informatie over het archief van de gemeente. Dit betreft ook de archieven die al in het Gelders Archief zijn ondergebracht, te weten de archieven van de partners die in 2007 fuseerden tot de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze: de Gereformeerde Kerk Oosterbeek, de Nederlands Hervormde Kerk Oosterbeek - Wolfheze, de Gereformeerde Kerk Wolfheze.
Archivaris van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek- Wolfheze zijn:
Mevrouw J.J. Nijhuis, 026 3332229 en  mevrouw A.J. van Arkel - Nijhuis, 026 3390193

Algemeen

Het beleid voor het archiefbeheer is in 2011 vastgelegd in het  Archief beleid van de protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze. Met het Gelders Archief is afgesproken dat in cohorten van 10 jaar lopende archieven zullen worden overgedragen. Wanneer de documenten t/m 2017 zijn geïnventariseerd zal de overdracht van de eerste decade plaatsvinden. Tot dan kunnen reeds geïnventariseerde documenten bij de archivarissen worden opgevraagd.

Gelders Archief

De volgende archieven van voor 2007 zijn ondergebracht bij het Gelders Archief

www.geldersarchief.nl/gereformeerde Kerk Oosterbeek

www.geldersarchief.nl/gereformeerde Kerk Wolfheze

www.geldersarchief.nl/hervormde gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Voorafgaand aan de fusie per 1 januari 2007 was het Samen op Weg proces al geruime tijd gaande; hiervan is voor de periode 1983-2006 een apart archief samengesteld. Dit is gebruikt als start van het archief van de Protestantse Gemeente. Archief SOW-proces

Vanaf 1 januari 2007 wordt het archief van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze geïnventariseerd in het lopend archief. De laatste inventarisatie is van 4-12-2017: Archief Protestantse Gemeente te Oosterbeek - Wolfheze

Lopend Archief

Verder zijn er nog een aantal aanvullingen over de periode van voor 2007, deze zijn voorjaar 2017 ter archivering naar het Gelders Archief gebracht.

Aanvulling op inventarisatie 2010 Ger.Kerk Oosterbeek
 
Aanvulling op de inventarisatie 2010 Hervormde Gemeente Oosterbeek Wolfheze

Aanvulling op inventarisatie 2010 SOW

Aanvulling op het archief Gereformeerde Kerk Wolfheze.
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site