Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Tijdens de startzondag op 12 september 2010 zijn in de Vredebergkerk twee panelen in gebruik genomen: een doop- en een gedachtenispaneeel. De panelen zjn gemaakt door Ds. Ruud Bartelema.

Dooppaneel

 

1. Het dooppaneel bestaat uit twee delen. Het linkerdeel geeft het water van de oervloed weer (Genesis 1) die aan het begin staat van de schepping en daarmee van het leven. Tegelijkertijd gaat het om het water van de doop, waarin de
dopeling ondergaat en vanwaar uit hij of zij weer omhoog komt. De zon verbeeldt het licht van God. Opvallend is de weerspiegeling van het licht in het water. Het rechterdeel laat de hand van God zien. Dit deel van het paneel kan gemakkelijk afgenomen worden en vervolgens beschreven worden met de naam van de dopeling.

2. In de golven staat een huis afgebeeld met daarin de hebreeuwse letter beth (onze letter ‘b’). De letter beth is de eerste letter van de bijbel (beresjit = in het begin). Zo wordt uitgedrukt dat God van het begin af ons leven geleidt. De beth is ook de eerste letter
van het woord ‘berith’ (=verbond). God gaat een verbond met ons aan. ‘Beth’ is niet alleen de naam van een letter, maar is ook het woord voor ‘huis’. [Zo betekent ‘Bethlechem (=Bethlehem) broodhuis en Beth-El (Bethel) ‘huis van God’.] Daarom staat er
ook een huis getekend om de letter heen. Hiermee wordt uitgedrukt: als mens word je geboren in de beschutting van een huis (gezin, familie). God wil ook als een beschermend huis om je heen zijn.

3. Gods aanwezigheid wordt ook uitgedrukt in de (licht-stralende) regenboog, teken van zijn verbond met de mensen. Daar waar de regenboog het water raakt ontstaat een gevarieerdheid aan kleuren.

4. Rondom het licht van God, weegegeven als de zon, is ook de gestalte van een duif zichtbaar, teken van de Heilige Geest. Links van de zon zien we in transparant wit een vleugel. Op de bovenkant van het rechterpaneel zien we de kop van de duif. Daarnaast
– helemaal rechts – de vleugelpunten.

5. De hand van de Eeuwige, waarin de namen van de dopelingen geschreven kunnen worden.

6. De roos, teken van ontluikend leven, zoals we die vanuit onze gemeente na de geboorte van een kind aan de ouders geven.

                                                  

Gedachtenispaneel

    
7. Het gedachtenispaneel is een drieluik, waarvan de buitenste luiken paars gekleurd zijn, de kleur van duisternis en rouw, terwijl de lichte kleur van het middendeel wijst op de verwachting van nieuw leven. Op het linker- en rechterluik kunnen met een lichte stift
de namen van de overledenen worden bijgeschreven.

8. Centraal in het middenpaneel zien we de de hand van God, die tevens een pad vormt naar het licht van de Eeuwige. Langs deze weg gaan de mensen omhoog. De berg op de achtergrond roept ook associaties op met de ‘Vrede-berg’.

9. De mensengestalten (zowel in het lichte middenpaneel, als in de donkere zijpanelen) kunnen ook gezien worden als kaarsen. Zij dragen het licht van het leven en verbinden zich weer met het licht waaruit zij voortkomen.

10. Op de donker panelen zien we duiven afgebeeld: zij verbeelden het leven van de mens dat kan opstijgen naar God. Ook zien we kruisen, die associaties kunnen oproepen met sterven, maar ook met de vele grafstenen die hier staan op de Airborne begraafplaats.

11. De gestalte van de engel als drager van het licht drukt het vertrouwen uit dat God, ook in het duister van de dood, met zijn licht bij ons zal zijn. Viering Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar in de Oude Kerk.


Bloemschikking Open Hofkerk

Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 21 november 2010 in de Open Hof Kerk heeft de werkgroep symbolische schikkingen  een opstelling verzorgd.

Rond de Paaskaars werd voor de overledenen per betreffende maand een kaars aangestoken; voor degenen die betrokken waren bij de Open Hof Kerk werd bij het noemen van de naam ook een kaars aangestoken in de schikking op de liturgische tafel. Tot slot werd een extra kaars aangestoken voor allen die ons lief en dierbaar waren en niet waren genoemd.

        
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site