Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Begin 2011 is de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek opgericht.
Doelstelling:
a. Het bijdragen aan de instandhouding van de historische, religieuze, sociale en culturele waarde van het bij de Protestantse Gemeente te Oosterbeek-Wolfheze in eigendom en beheer zijnde kerkgebouw De Oude Kerk aan de Benedendorpseweg 134 te Oosterbeek.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Oude Kerk

De Oude Kerk in Oosterbeek is een 10e eeuwse pré-romaanse kerk en als zodanig de oudste nog in gebruik zijnde kerk van ons land. Een bewijs van deze hoge ouderdom is de tri-absidale (uit drie halfronde altaarruimten bestaande) koorafsluiting, zichtbaar in de vloer.
Bij de herstelwerkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog kwam de hoge ouderdom van dit gebouw aan het licht. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 speelde dit gebouw een cruciale rol. Het was één van de laatste steunpunten van de Airbornetroepen voordat zij zich over de rivier moesten terugtrekken. Nog steeds en vooral tijdens de jaarlijkse herdenkingen, blijkt dat voor de Airbornes deze kerk een pelgrimsoord geworden is. Wij ontvangen hen graag.


Algemene informatie
Oude Kerk Oosterbeek
Benedendorpsweg 134,
6862 EB Oosterbeek

Openstelling en rondleidingen
Iedere woensdag, donderdag en zondagmiddag (14.00 – 17.00 uur) van mei tot oktober.
Bij de openstelling zijn er altijd één of meerdere gidsen aanwezig. Zij verzorgen rondleidingen en verstrekken informatie. Ook verzorgen zij een doorlopende DVD-voorstelling over de geschiedenis van de Oude Kerk. Daarnaast werken zij actief mee aan de voorbereiding van een DVD-voorstelling voor de jeugd.
Extra openstellingsdagen: Airbornewandeltocht, Airbornefietstocht en open monumentendagen.
Tijdens de herdenkingsperiode van de slag om Arnhem (2e deel September) is de kerk iedere dag geopend.
Op aanvraag worden er gedurende het hele jaar rondleidingen verzorgd.
De gidsen ontvangen naast individuele belangstellenden o.a. medewerkers van kasteel Doorwerth, fiets- en wandelgroepen, bedrijfsuitstapjes, familiebijeenkomsten en groepen belangstellenden uit Engeland.
Het gidsengilde bestaat uit 15 personen.

Contactpersonen:
Mw. R. Alta, tel. 026 3333904
Mw. E. van 't Hof, tel. 026 3337467, e-mail: evanthof@planet.nl

Concerten
In de winter-seizoenen wordt een serie kamermuziekconcerten in de Oude Kerk georganiseerd. Nadere informatie vindt u op
 www.concertenoudekerk.nl

Verhuur
Voor verdere informatie en voor verhuur van de kerk:
E-mail: PKN-Oosterbeek-Wolfheze@hetnet.nl

Donateur worden

Donateur worden.
Bij een donatie van meer dan 100 euro ontvangt u eenmalig twee concertkaartjes voor een optreden naar keuze in de Oude Kerk te Oosterbeek.

Voor bedrijfsdonaties, grotere schenkingen en nalaten, verwijzen we u naar het donatieformulier  en de folder voor de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek.
De Stichting heeft een ANBI-status, lees de ANBI-gegevens (jaarverslag, jaarrekening, begroting, plan van Aanpak 2013-2018, enz.)

Bestuur                                       
Mw. B. Brouwer-Eising (Diny Brouwer), voorzitter
Mw. A.W.H.J. Valk-Lemckert, secretaris-penningmeester
Hr. J. Hagen, lid
Mw. C. Batterink-Drost, lid
Hr. J.G.D. van der Ros, lid

Contact
Vrienden van de Oude Kerk Oosterbeek
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek, tel. 026-3333094
Postbus 26, 6862 EB Oosterbeek, tel.: 026 3333094
e-mail: vriendenoudekerk@hotmail.com
Website

Mogen we op uw financiële steun rekenen?

NL69 RABO 0141 3712 69
St. Vrienden Oude Kerk Oosterbeek

Voorzieningen Oude Kerk

Voorzieningen Oude Kerk
Sinds 2014 is de kerk geschikt gemaakt voor rolstoelgebruik. Er zijn toiletten en een keukentje aan het gebouw toegevoegd. De consistorieruimte is vergroot en geschikt gemaakt voor bijeenkomsten en kleine tentoonstellingen.

De recente verbouwing is afgerond en op 24 augustus 2014 officieel weer in gebruik genomen.

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site