Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
Het kerkblad bijEen stelt mensen op de hoogte van de gang van zaken in de kerk. Ook kunt u de meest actuele bijEen downloaden op deze pagina. Het email adres is : redactie.bijeen@hetnet.nl.

bijEen, algemene informatie

De naam bijEen is niet voor niets gekozen.

BijEen staat voor de samenvoeging van de drie kerken tot één gemeente. Het staat voor de ge­meente als één geheel. BijEen staat voor infor­matie die met elkaar gedeeld kan worden als ware het een familiebericht. Het is óns kerk­blad.
Maar bovenal staat bijEen voor die Ene die ons tot kerk maakt.

BijEen komt 6 x per jaar uit en geeft informa­tie over het wel en het wee van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek – Wolfheze. Belang­rijke informatie over dingen die ons allen aan­gaan. Berichten van de predikanten, informatie uit de secties, diaconie, overzichten van de kerkdiensten en de collectes en algemene in­formatie over zaken die kerk en wereld betref­fen.

Giften zijn mogelijk op NL38RABO0373726694.
Kerkblad bijEen
inleveren kopij: 

- bij het Kerkelijk Bureau
- e-mail: bijEen: redactie.bijeen@hetnet.nl  

bijEen, huidige nummer

Via deze link komt u bij het pdf file van het huidige nummer van bijEen.

Publicatierooster 2018, versie 20171202

bijEen nummer 5, 20181025
Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site