Wie zijn wij
Agenda
Bezinning en ontmoeting
Kerk in de samenleving
Jongeren
kerkelijk bureau
Kerkdiensten
Kerkblad bijEen
De Protestantse Gemeente heeft een ANBI status, waarmee giften aan haar aftrekbaar zijn voor de belasting. U moet schriftelijk, bv via bankafschriften of kwitanties, kunnen aantonen dat uw gift is gedaan. Contante bijdragen via collectes zijn dus niet af te trekken, tenzij u gebruikmaakt van collectebonnen die met afschrift zijn aangeschaft via het kerkelijk bureau.

Giften en belastingen

Giften

Voor aftrekbaarheid is het van belang dat het totaalbedrag van al uw giften hoger moet zijn dan een drempelbedrag (1% van het drempelinkomen).


Periodieke giften

Bij een vastgelegde periodieke gift geldt er geen drempelbedrag en is de gift volledig aftrekbaar. Voorwaarde is dat er in een overeenkomst wordt vastgelegd dat u voor een periode van tenminste 5 jaar jaarlijks een vastgelegd bedrag overmaakt of laat afschrijven naar de rekening van de Protestantse Gemeente. De verplichting eindigt automatisch bij overlijden. Sinds 2015 is het niet meer noodzakelijk dat de overeenkomst via een notaris wordt afgesloten. De belastingdienst heeft hiervoor een standaard formulier ontwikkeld, overeenkomst periodieke gift in geld, dat door de gever en de ontvangende organisatie moeten worden opgesteld.

Copyright PKN Oosterbeek - Wolfheze
site by: sth.nu
www binnen deze site